Aktualności

Dziekanat ds Studenckich

Szanowni Państwo,

Od dnia 30.10.2018 r. wszystkie sprawy dotyczące toku studiów studenci zobowiązani są załatwiać w Dziekanacie ds Studenckich w Sekcji Katedry Ukrainistyki w pokoju 434, nr tel. (22) 55-34-266. Wszelką korespondencję dotyczącą spraw studenckich należy wysyłać na adres student.ku@uw.edu.pl.

Przyjęcia interesantów: poniedziałek-czwartek w godzinach 10.00-14.00.

Konsultacje w sprawie ustawy 2.0

Szanowni Państwo,
w dn. 6 i 7 listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się otwarte spotkania dotyczące planowanych na uczelni zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie społeczności UW: studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci. Na spotkania obowiązuje rejestracja.

Terminy i miejsca spotkań:

- 6 listopada, godz. 15:00, Kampus Ochota, Wydział Fizyki (ul. Pasteura 5), sala 0.03

II edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Nauczycieli Akademickich i Lektorów

W dniu 15 października 2018 r. rozpoczęła się II edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Nauczycieli Akademickich i Lektorów, realizowana przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia. Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w badaniu. Więcej informacji o badaniu na stronie PEJK. https://ankieter.mimuw.edu.pl/surveys/116/

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.