ERASMUS

Spotkanie informacyjne - Erasmus

12 grudnia 2017 r.  Erasmus Student Network (ESN) UW i Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) zapraszają na spotkanie informacyjne Erasmus Day

Organizacja studencka ESN UW i BWZ zapraszają studentów i doktorantów na dzień informacyjny pt. „Erasmus Day”, który odbędzie się 12 grudnia  w BUW w godzinach od  10.00 do 18.00.

2017 - zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia częściowe  Erasmus+ na rok akademicki 2017/18 w Katedrze Ukrainistyki mija  28 LUTEGO 2017 ROKU

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów znajdują się w piśmie z dnia 05.01.2017 r. zatwierdzonym przez Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanta Choińska Mika, prof. UW

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W KATEDRZE UKRAINISTYKI NA STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+.