ERASMUS

Spotkanie informacyjne - Erasmus

12 grudnia 2017 r.  Erasmus Student Network (ESN) UW i Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) zapraszają na spotkanie informacyjne Erasmus Day

Organizacja studencka ESN UW i BWZ zapraszają studentów i doktorantów na dzień informacyjny pt. „Erasmus Day”, który odbędzie się 12 grudnia  w BUW w godzinach od  10.00 do 18.00.

2017 - zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia częściowe  Erasmus+ na rok akademicki 2017/18 w Katedrze Ukrainistyki mija  28 LUTEGO 2017 ROKU

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów znajdują się w piśmie z dnia 05.01.2017 r. zatwierdzonym przez Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanta Choińska Mika, prof. UW

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W KATEDRZE UKRAINISTYKI NA STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+.

ERASMUS 2016/2017

Rekrutacja na studia częściowe  Erasmus+ na rok akademicki 2016/17 w Katedrze Ukrainistyki mija  26 LUTEGO 2016 ROKU

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów znajdują się w piśmie z dnia 8.01.2016 zatwierdzonym przez Prorektora ds. Badań naukowych  i współpracy prof. dr hab. Alojzego Nowaka: PISMO

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W KATEDRZE UKRAINISTYKI NA STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+.

ERASMUS +

Kwalifikacja studentów
na wyjazdy do Ludwig-Maximilian-Universitat- Muenchen (3 miejsca na 10 miesięcy)
Ernst-Moritz-Arndt- Universitat-Greifswald (2 miejsca na 10 miesięcy)
EÖTVÖSLORÁND TUDOMÁNYEGYETEM (warunkowo)

Informacja ERASMUS 2013/2014

ERASMUS 2013/2014 

244 STYPENDIA NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

(Komunikat BWZ nr 1/14/SMP/2013/2014)

1. Minimalny okres trwania praktyk - co najmniej 3 miesiące.

2. Miesięczna wysokość stypendium: 

a.550 EURO - Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania;

b.480 EURO - Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia,

ERASMUS BUDAPEST

The Corvinus University of Budapest is a public university which was established via the integration of two distinct education institutions in 2004, however, its history dates back 150 years. Today the university is an internationally recognised institution in the areas of both education and research.