Koła Naukowe

Translatoryczne Koło Naukowe

Prezes TKN KU UW: Aneta Wasilewska
Opiekun naukowy TKN KU UW: dr Anna Kizińska

Działalność Koła ma na celu popularyzację problematyki i wiedzy związanej z translatoryką (organizowanie spotkań, wykładów z badaczami z zakresu translatoryki oraz tłumaczami praktykami) oraz organizowanie spotkań-warsztatów dla członków koła, podczas których będą rozwijać swoje umiejętności praktyczne oraz badawcze związane z przekładem.

Koło Naukowe Literacko-Teatralne "Błękitny Okręt"

Koło Naukowe istnieje od 1 października 2000 roku. Powołali go do życia studenci - ukrainiści w Katedrze Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W teatrze ożywiamy słowa, badamy możliwe ich interpretacje, różne możliwe sposoby kreacji rzeczywistości jakie sobą niosą. Nie bojąc się eksperymentów z utworami dramatycznymi, poetyckimi i prozą, pozostajemy otwarci na wszystkie gatunki i pomysły ich realizacji.


Koło Naukowe Literacko-Teatralne „Błękitny Okręt” przed rokiem 2011 funkcjonowało jako teatr żywego słowa Katedry Ukrainistyki ,,Błękitny Okręt''.

Teatr istnieje od 1 października 2000 roku. Powołali go do życia studenci - ukrainiści w Katedrze Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszym prezesem Błękitnego Okrętu była Kamila Brodowska, następnie Anastazja Petruczanis i Marta Sułkowska, Olga Zielony, Michał Kwiatkowski, Michał Szymko, Kamila Małecka, Ludmiła Bińkowska, a obecnie Dawid Bzorek.

Opiekę nad teatrem roztacza od początku aż po dziś dzień profesor Walentyna Sobol, wspierająca młodych artystów mnóstwem ciekawych pomysłów, zarażająca studentów swą niezwykłą energią i pasją, a także miłością do literatury. Strudzeni próbami aktorzy mogą zawsze liczyć na dobre słowo i poczęstunek ze strony Pani Profesor, co zawsze niezawodnie regeneruje ich siły witalne. W teatrze ożywiamy słowa, badamy możliwe ich interpretacje, różne możliwe sposoby kreacji rzeczywistości jakie sobą niosą. Nie bojąc się eksperymentów z utworami dramatycznymi, poetyckimi i prozą, pozostajemy otwarci na wszystkie gatunki i pomysły ich realizacji.

Nierzadko podczas prób odbywają się prawdziwe ,,burze mózgów'', które pomagają wyłonić najlepsze wersje interpretacyjne, a później stworzyć oryginalne kreacje ról. Nasze pomysły są jak my - ciekawe, niepowtarzalne, wyraziste. Niebanalne cechy osobowości nie pozostają bez wpływu na owoce naszej pracy!

Dotychczas koło naukowe nie tylko uświetniało swoimi występami wiele ukrainistycznych spotkań, takich jak konferencje naukowe, promocje książek, lecz także z sukcesami występowało samodzielnie, budząc w publiczności podziw, ukazując piękno sztuki teatru, a nawet zarażając swą pasją widzów.

Kontakt: prof. dr hab. Walentyna Sobol, wsobol@uw.edu.pl