Koła Naukowe

Translatoryczne Koło Naukowe

Prezes TKN KU UW: Aneta Wasilewska
Opiekun naukowy TKN KU UW: dr Anna Kizińska

Działalność Koła ma na celu popularyzację problematyki i wiedzy związanej z translatoryką (organizowanie spotkań, wykładów z badaczami z zakresu translatoryki oraz tłumaczami praktykami) oraz organizowanie spotkań-warsztatów dla członków koła, podczas których będą rozwijać swoje umiejętności praktyczne oraz badawcze związane z przekładem.

Literacko-Teatralne Koło Naukowe

Literacko-Teatralne Koło Naukowe przed rokiem 2011 funkcjonowało jako teatr żywego słowa Katedry Ukrainistyki ,,Błękitny Okręt''

Teatr istnieje od 1 października 2000 roku. Powołali go do życia studenci- -ukrainiści w Katedrze Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszym ,,kapitanem'' Błękitnego Okrętu była Kamila Brodowska, następnie Anastazja Petruczanis i Marta Sułkowska, obecnie Olga Zielony i Michał Kwiatkowski. 
Opiekę nad teatrem roztacza od początku aż po dziś dzień profesor Walentyna Sobol, wspierająca młodych artystów mnóstwem ciekawych pomysłów, zarażająca studentów swą niezwykłą energią i pasją, a także miłością do literatury. Strudzeni próbami aktorzy mogą zawsze liczyć ze strony Pani Profesor na dobre słowo i poczęstunek, co zawsze niezawodnie regeneruje ich siły witalne… W teatrze ożywiamy słowa – badamy możliwe ich interpretacje, rożne możliwe sposoby kreacji rzeczywistości jaka sobą  niosą. Nie bojąc sie eksperymentów z utworami dramatycznymi, poetyckimi i prozą, pozostajemy otwarci na wszystkie gatunki i pomysły ich realizacji.