Informujemy o godzinach dziekańskich

Decyzją Kierownika Jednostki Dydaktycznej, w porozumieniu z Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej, w dniu 2 listopada 2022 r. zostają ustanowione godziny dziekańskie od godziny 8:00 do godziny 20:00.