Laboratoria

Eksperymentalne Laboratorium Literaturoznawcze

Posiada status jednostki międzywydziałowej. Działa od kwietnia 2013 roku. Wyniki prac badawczych prezentowane są w artykułach naukowych prezentujących problematykę o charakterze literaturoznawczym, filozoficznym i historycznym.

Publikacje:

1. Studia polsko-ukraińskie, NR1, Red.V.Sobol, Zakład Graficzny UW, WArszawa 2014, 271 s.
2. Studia polsko-ukraińskie, NR2, Red.V.Sobol, Zakład Graficzny UW, WArszawa 2015, 229 s.

Kierownik laboratorium - prof. dr hab. Valentyna Sobol

Laboratorium lingwistyczne "Architektura informacji kulturowej"

Posiada status jednostki katedralnej. Działa od kwietnia 2015 roku. Prace badawcze dotyczą tworzenia korpusu tekstów oraz diagnozy języka wartości. Główne metody diagnostyczne to metoda cytatu i metoda parametryczna. Wyniki prac badawczych będą prezentowane w cyklicznych monografiach leksykograficznych.

Kierownik laboratorium - dr Piotr Paweł Nagórka