Uwaga studenci podchodzący do egzaminów w sesji poprawkowej!

W harmonogramie sesji poprawkowej dla I roku studiów magisterskich oraz dla II roku studiów magisterskich PNJA, godzina egzaminów prowadzonych przez dra Piotra Nagórkę ulega zmianie. Egzaminy odbędą się 2. marca o godzinie 10:00 (poniedziałek).