Oksana Borys

Tytuł naukowy: 
magister
Stanowisko: 
wykładowca
Dyżur: 
pok.423
Zainteresowania naukowe: językoznawstwo kontrastywne, tłumaczenie, terminologia, terminografia.
 
ARTYKUŁY
 
O. Borys Symbols in British, American and Ukrainian Cultures and Their Reflection in the Language, Студентський науковий альманах, Випуск № 1 (7), Тернопіль 2010
 
О. Борис Парадигматичні відношення у термінології на прикладі термінів спадкового права в українській та польській мовах [в] Людина. Комп’ютер. Комунікація: збірник наук. праць під ред. О. П. Левченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 242 с. ISBN 978-617-607-761-9 c. 183-185
 
KONFERENCJE
 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Ukrainistów
Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki, Warszawa (Polska) (2013)
 
Naukowa Konferencja Młodych Ukrainistów
Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki, Warszawa (Polska) (2014)
 
ІІ Міжнародна наукова конференція «Людина. Комп’ютер. Комунікація»
Національний університет «Львівська політехніка», Львів (Україна) (2015)
 
Międzynarodowa Konferencja Młodych Ukrainistów i Badaczy Słowiańszczyzny wschodniej
Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki, Warszawa (Polska) (2015)
 
 
REDAKCJA TECHNICZNA
 
Monografia zbiorowa „Tendencji rozwytku ukrajinśkoji leksyky ta gramatyki”, cz. II, pod red. I. Kononenko, I. Mytnik, S. Romaniuk, Warszawa: SOWA 2015, ss. 484, ISBN 978-83-941574-0-1. (redaktor techniczny)