Stypendium ministra na rok 2015/2016

W załączniku znajdziecie list prorektora ds. studiów i jakości kształcenia, pani prof. dr. hab. Marty Kicińskiej-Habior, dot. zasad przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia: list.