Badania

Aktywność naukowa skupia się wokół kultury ukraińskiej, literatury ukraińskiej i języka ukraińskiego. W obszar zainteresowań badawczych pracowników i doktorantów wchodzą również zagadnienia dotyczące literatury i języka w innych obszarach kulturowych. Nasze zainteresowania obejmują także zakresy kultury rosyjskiej i kultury angielskiej.