Kolejne staże naukowe w naszej Katedrze

W marcu i kwietniu 2016 r. swoje staże w Katedrze Ukrainistyki odbywały dwie doktorantki z Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie: pani Marija Wus z Katedry Ukraińskiego Językoznawstwa Stosowanego oraz pani Mariana Sałecka z Katedry Językoznawstwa Ogólnego.