Wnioski o miejsce w Domu Studenta

Drodzy Studenci! Rozpoczęła się I tura składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2016/2017. Polacy powinni złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach za rok 2015 wygenerowany przez USOSweb, dokumenty potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy oraz dokumenty potwierdzające dodatkowe kryteria (jeżeli takie występują). Studenci cudzoziemcy składają tylko wniosek oraz dokumenty potwierdzające dodatkowe kryteria. Wniosek zostanie rozpatrzony w I turze, jeżeli zostanie dostarczona CAŁA potrzebna dokumentacja! Aby twój wniosek wziął udział w kolejnych turach, należy zaznaczyć odpowiednie okienko w trakcie wypełniania wniosku! 

DLA OSÓB PRZYJMOWANYCH NA I ROK (licencjat i magisterka) 
Wniosek o dom studenta należy złożyć w niezwłocznie od dnia uzyskania dostępu do systemu USOSweb. Studenci cudzoziemcy składają wnioski bezpośrednio do Biura Spraw Studenckich. Składanie dokumentów - sekretariat KU (w godzinach pracy) lub u Leny Kotowskiej. Przypominamy, że wszystkie terminy są dla wniosków papierowych. Jak wypełnić oświadczenie o dochodach? Pod tym linkiem znajdziecie poradnik: http://oks.uw.edu.pl/files/akademiki/poradnik.pdf Terminy rozpatrywania wniosków oraz przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich: 

OBECNYM STUDENTOM: 22 lipca 2016 r. (dla osób, które złożyły KOMPLETNY wniosek najpóźniej do 1 lipca 2016 r. 
STUDENTOM PRZYJĘTYM NA I ROK WSZYSTKICH RODZAJÓW STUDIÓW: 12 sierpnia 2016 r., 9 września 2016 r. 
OBECNYM STUDENTOM, STUDENTOM PRZYJĘTYM NA I ROK WSZYSTKICH RODZAJÓW STUDIÓW ORAZ OSOBOM, KTÓRE UBIEGAŁY SIĘ PRZEZ USOSweb O PONOWNE PRZYZNANIE MIEJSCA: 16 września 2016 r., 28 września 2016 r. 

Kwaterowanie w Domach Studenta: 
1. Dla studentów cudzoziemców- od 15 września 2016r. do 6 października 2016r. 
2. Dla pozostałych- od 22 września 2016r. do 6 października 2016r. 

Uniwersytet w miarę możliwości zapewnia miejsca w domach studenta Uniwersytetu Warszawskiego uczestnikom Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Uczestnikom Programu miejsce w domach studenta przyznaje Biuro Spraw Studenckich w terminie do 28 września 2016 r. 

W razie pytań proszę pisać na naszegomaila:stypendium.ku@gmail.com 

Pozdrawiamy 
Komisja Stypendialna KU