Wydawnictwa

Wydawnicza działalność Katedry zamyka się w dwóch obszarach wydawniczych. Pierwsza z nich to seria wydawnicza Studia Ucrainica Varsoviensia, która stanowi platformę integracji badań ukrainoznawczych środowisk naukowych, jak również forum wymiany myśli i poglądów badaczy z ośrodków naukowych Polski, Ukrainy oraz innych krajów europejskich. Druga seria wydawnicza to autorska inicjatywa Katedry Ukrainistyki, podzielona na trzy obszary tematyczne (funkcyjne) - monograficzny, leksykograficzny oraz podręcznikowy.