Dni adaptacyjne

Drodzy studenci! Decyzją Pani Kierownik dni adaptacyjne w Katedrze Ukrainistyki dla I roku w r. akad. 2016/17 zostały wyznaczone na 27.09.2016, godz. 10.00, sala 104. Harmonogram dni adaptacyjnych jest już do pobrania TUTAJ.