Seria monograficzna

Nasza seria monograficzna nosi tytuł "W kręgu języka, literatury i kultury".

Redakcja serii monograficznej

Dział literaturoznawczo-kulturoznawczy:

 • Katarzyna Jakubowska
 • Lidia Stefanowska

Dział językoznawczy:

 • Irena Mytnik
 • Iryna Kononenko

PUBLIKACJE

literaturoznawczo-kulturoznawcze

 • Lidia Stefanowska, Mission Impossible: MUR i odrodzenie ukraińskiego życia literackiego w obozach dla uchodźców na terytorium Niemiec (1945-1948), Warszawa 2013
 • Katarzyna Jakubowska-Krawczyk (red.), Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej, Warszawa – Ivano-Frankivs'k 2013
 • Пауліни Олеховської, Марти Замбжицької та Катажини Якубовської-Кравчик (ред.), Метаморфози в сучасній українській літературі, Варшава - Івано-Франківськ 2014 POBIERZ
 • Lidia Stefanowska, Mission impossible, cz. II. Antologia tekstów źródłowych, Warszawa 2014.
 • Marta Zambrzycka, Sacrum i profanum w prozie Wałerija Szewczuka, Warszawa- Ivano-Frankivs'k 2015.
 • Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Kształtowanie się tożsamości narodowej a obraz Polaka i Ukraińca w polskiej i ukraińskiej literaturze I połowy XIX wieku, Warszawa-Ivanofrankivs'k 2015.
 • Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Paulina Olechowska, Marta Zambrzycka (red.), Suchasni doslidżennia ukrajins'koji kul'tury, Warszawa-Ivanofrankivs'k 2015. POBIERZ
 • Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze, języku, pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, P. Olechowskiej, S. Romaniuk, M. Zambrzyckiej, Warszawa 2016.

językoznawcze

 • Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика” / „Language in society: semantics, syntax, pragmatics, pod red. H. Maciuk, I. Mytnik, O. Nowikowej, Warszawa-Lwów-Monachium, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ss. 234, ISBN 978-83-948051-5-9 POBIERZ
 • Ірини Кононенко, Ірени Митнік, Світлани Романюк (ред.), Тедненції розвитку української лексики та граматики, частина І, Варшава - Івано-Франківськ 2014. POBIERZ
 • Ірини Кононенко, Ірени Митнік, Світлани Романюк (ред.), Тедненції розвитку української лексики та граматики, частина ІI, Варшава - Івано-Франківськ 2015. POBIERZ