Praktyki studenckie 2017

Następujące pliki zawierają informacje dotyczące praktyk studenckich w ramach programu ERASMUS + w roku 2017: plik 1 i plik 2.