Komisja stypendialna

Komisja Stypendialna Katedry Ukrainistyki
Przewodnicząca: Lena Kotowska
e-mail: m.kotowska@student.uw.edu.pl
Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Reszczyńska
Członek: Marta Stubba

Dyżury
Uprzejmie prosimy o składanie wniosków i dokumentów związanych ze stypendiami do sekretariatu KU. Ewentualne pytania dotyczące pomocy finansowej prosimy kierować drogą mailową na adres: stypendium.ku@gmail.com lub m.kotowska@student.uw.edu.pl

Opiekun Komisji Stypendialnej:
Dr Anna Szafernakier-Świrko