Harmonogram rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie

Harmonogram rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie: pdf.