Dokumenty

Regulaminy studiowania

Regulamin Studiów na UW
http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2440/M.2015.71.U.351.pdf

Nowe szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej kliknij tu

System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia kliknij tu

 

Podania

 

Praca magisterska

Procedura złożenia pracy dyplomowej dla kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią ->kliknij tu<-
Karta obiegowa ->kliknij tu<-