Konferencje naukowe

Bieżące konferencje naukowe w Katedrze Ukrainistyki

W dniu 10.06.2019 r. odbyła się konferencja naukowa „Ukraińskie światy dzieciństwa i młodości. Narracje i tożsamość” zorganizowana przez Pracownię Badań nad Ukraińską Tożsamością KU. Wzięli w niej udział przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i innych. Badacze podjęli tematy związane z różnorodnymi aspektami dzieciństwa w kulturze, literaturze, sztuce, a nawet języku. Program konferencji znajduje się tutaj.

W dn. 28-29.05 2018 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Dziedzictwo chrześcijańskie Polaków i Ukraińców – słowo, sztuka - zorganizowana z okazji 65-lecia Katedry Ukrainistyki UW (klauzula o ochronie danych osobowych kliknij tu).

Dotychczasowe konferencje w Katedrze Ukrainistyki:

W ciągu ostatnich 7 lat KU była organizatorem wielu konferencji naukowych, w tym również międzynarodowych. 

Należały do nich między innymi coroczne Konferencje Naukowe Młodych Ukrainistów, które odbyły się kolejno:

24.05.2011 Naukowa Konferencja Młodych Ukrainistów

29.05.2012 Ogólnopolska Konferencja Młodych Ukrainistów

20.05.2013 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Ukrainistów

22.05.2014 Naukowa Konferencja Młodych Ukrainistów

12.05.2015 Naukowa Konferencja Młodych Ukrainistów

19.05.2016 Naukowa Konferencja Młodych Ukrainistów

31.05.2017 Naukowa Konferencja Młodych Ukrainistów.

Nasza Katedra współorganizowała konferencję pt. Функціональна природа тексту як лінгвосеміотичного, комунікативного і мовно-мисленнєвого укторення, która odbyła się na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. M. P. Drahomanowa w Kijowie w 2014 r.

W 2015 roku byliśmy współorganizatorami konferencji pt. Семантика мови і тексту w Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (29-30.09.2015).

Tego roku w KU odbyła się też konferencja internetowa pt. Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, literaturze i języku, zaś 20-22.10. 2016 r. - międzynarodowa konferencja pt. Język ukraiński i sfera sacrum, która została zorganizowana na Narodowym Czerniowieckim Uniwersytecie im. J. Fed’kowycza.

W dn. 19-20.10.2016 miała miejsce konferencja internetowa pt. Innovations in Language and Literary Studies – theory and practice.

W dn.  15-17.03.2017 r. odbyła się konferencja internetowa pt. Współczesny język rosyjski w teorii i praktyce.

Tego roku byliśmy też współorganizatorami międzynarodowej konferencji pt. Українська мова в просторово-часовому вимірі, która odbyła się na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. M. P. Drahomanowa w Kijowie. (20. 10. 2017 r.)