MOBILNOŚĆ

Szanowni Studenci i Doktoranci!

Poniżej znajdziecie ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów do programu Erasmus - Mobilność Edukacyjna (2020-2021).

ZASADY

UCZELNIE WSPÓŁPRACUJĄCE

PROCEDURY

Uwaga studenci!

Niezbędny  jest certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz pozwolenie na wyjazd.

Kontakt: mgr Jolanta Stelmaszczyk

Uniwersytet Warszawski

Biuro Współpracy z Zagranicą

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 55 24 067

Email: jolastel@adm.uw.edu.pl

http://www.bwz.uw.edu.pl

 

Szanowni Nauczyciele Akademiccy!

Zasady kwalifikacji na nową turę wyjazdów dla nauczycieli akademickich (do 2022 r.):

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2021/04/Zasady-E_2020_21_STA_bez-konkursu.pdf

 

 

Więcej na temat Mobilności naukowej i edukacyjnej UW na stronie

https://mobility.project.uw.edu.pl/