Plan zajęć i harmonogram spotkań

Plan zajęć na semestr zimowy 2019/2020 kliknij tu

Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020 kliknij tu

Harmonogram sesji letniej 2018/2019 kliknij tu

Harmonogram dyżurów w sesji letniej poprawkowej 2018/2019 kliknij tu

Harmonogram spotkań studentów z p.o. Zastępcy Kierownika ds.studenckich kliknij tu