Plan zajęć i harmonogram spotkań

Nowy plan zajęć obowiązujący od 1. pazdziernika 2018 roku kliknij tu

Harmonogram spotkań studentów z Zastępcą Kierownika ds.studenckich kliknij tu

Dyżury pracowników obowiązujące od  1. pazdziernika 2018 roku