Anna Kizińska

Tytuł naukowy: 
doktor nauk humanistycznych
Stanowisko: 
adiunkt, pełnomocnik d/s studiów podyplomowych
Dyżur: 
pok. 423, piątek 11.45-13.15

Dyscyplina naukowa: translatoryka

Dziedziny badań: tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych

Aktualnie prowadzone zajecia: praktyczna nauka języka angielskiego; język biznesu; warsztaty tłumaczeniowe
 

Publikacje:

artykuły naukowe

 • Artykuł: Polysemy in Contracts Establishing an Employment Relationship under the Law of England and Wales – A Case Study. Comparative Legiliguistics 2/2010.
 • Artykuł: Pełnomocnik substytucyjny” as an example of incongruity of terms of Polish and English legal systems. Journal of Specialised Translation Issue 15, 2011.
 • Recencja: Deborah Cao, Translating Law, Topics in Translation 33 Multilingual Matters, Clevendon, 2007, pp. 189. Linguistics Applied, International Journal of Linguistics and Applied Linguistics vol. 2/3 2009/2010.
 • Kizińska, A., Angielskie ekwiwalenty terminu „pełnomocnictwo ogólne”. [w:] Linguodidactica, t. XVIII, Białystok 2014, s.75-83.
 • Kizińska, A., Angielskie ekwiwalenty terminu „pełnomocnictwo rodzajowe” i „pełnomocnictwo szczególne”. [w:] Linguodidactica, t. XX, Białystok 2016, s.151-161.
 • Kizińska, A., “English equivalents of Polish term kurator spadku”, International Scientific Journal Philology, Volgograd, listopad 2016.
 • Kizińska. A., (we współautorstwie z R. Botwiną) On culture-based approach to foreign language teaching, „KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA. Communication for Special Purposes. Fachsprachenkommunikation. Professionalnaja kommunikacija” 12/2016.
 • Botwina R., A.Kizińska, Focus on effective foreign language teaching or how to make students speak foreign language, „KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA. Communication for Special Purposes. Fachsprachenkommunikation. Professionalnaja kommunikacija” 2017, nr 13, s.219-233, ISSN: 2080-3532.
 • Kizińska A., English equivalents of Polish term “zarządca spadku nieobjętego”, „Linguodidactica” 2017, nr 21
 • Kizińska A., Translation methods in civil law terms – case study, „Innozemna Philologia” 2017, nr 130, s. 99 -105, ISSN: 2078-2373.

 • Kizińska A., Angielskie ekwiwalenty terminu „wykonawca testamentu”, „ROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu” 2018, nr 13.

rozdziały w monografiach wieloautorskich:

Kizińska, A., "Incongruity of civil law terms under Polish and British legal systems", w: Zooming In Micro-Scale Perspectives on Cognition, Translation and Cross-Cultural Communication (red. W. Wachowski, Z. Kovecses, M. Borodo), Peter Lang 2017.

Kizińska. A., (we współautorstwie z R. Botwiną) “Kilka słów o podejściu komunikacyjnym, czyli jak zachęcić dorosłych do mówienia w języku obcym?”, w: Szkice Językowe i literacko-kulturowe (red. O. Borys, M. Jeż, A. Samadowa, M. Saniewska), Warszawa - Iwano-Frankiws'k 2017.

Kizińska. A., (we współautorstwie z R. Botwiną) "English for Special Purposes: methods and techniques of teaching language of the law as a specialist language", w: Nowy wymiar dydaktyki języków obcych w edukacji szkolnej i akademickiej (red.M. Marcinkowska-Bachlińska, E. Curkan-Dróżka), Łódź 2017.

Kizińska A., Polskie ekwiwalenty terminów civil partner, civil partnership, decree nisi oraz separation agreement, [w:] Przestrzenie Przekładu 2, Lubocha-Kruglik J., Małysa J. (red.), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2017, s.310-333, ISSN: 0208-6336, ISBN 978-83-226-3127-0.

monografie

 • Kizińska, A., Ekwiwalencja w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych. Polskie i brytyjskie prawo spadkowe. C.H. Beck, Warszawa 2015, stron 204, ISBN: 978-83-255-7090-3; e-book 978-83-255-7091-0.
 • Kizińska, A., Polskie i angielskie terminy nieprzystające. Prawo rodzinne i spadkowe. C.H. Beck, Warszawa 2018, stron 350, ISBN: 978-83-812-8613-8.

 

Zainteresowania naukowe: przekład tekstów prawnych i prawniczych (ekwiwalencja w przekładzie, nieprzystawalność terminów, techniki tłumaczeniowe)