Anna Kizińska

Tytuł naukowy: 
doktor nauk humanistycznych
Stanowisko: 
adiunkt, pełnomocnik d/s studiów podyplomowych
Dyżur: 
pok. 423, czwartek 7.15-8.30

Dyscyplina naukowa: translatoryka

Dziedziny badań: tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych

Aktualnie prowadzone zajecia: praktyczna nauka języka angielskiego; język biznesu; warsztaty tłumaczeniowe
 

Publikacje:

artykuły naukowe

  • Artykuł: Polysemy in Contracts Establishing an Employment Relationship under the Law of England and Wales – A Case Study. Comparative Legiliguistics 2/2010.
  • Artykuł: Pełnomocnik substytucyjny” as an example of incongruity of terms of Polish and English legal systems. Journal of Specialised Translation Issue 15, 2011.
  • Recencja: Deborah Cao, Translating Law, Topics in Translation 33 Multilingual Matters, Clevendon, 2007, pp. 189. Linguistics Applied, International Journal of Linguistics and Applied Linguistics vol. 2/3 2009/2010.
  • Kizińska, A., Angielskie ekwiwalenty terminu „pełnomocnictwo ogólne”. [w:] Linguodidactica, t. XVIII, Białystok 2014, s.75-83.
  • Kizińska, A., Angielskie ekwiwalenty terminu „pełnomocnictwo rodzajowe” i „pełnomocnictwo szczególne”. [w:] Linguodidactica, t. XX, Białystok 2016, s.151-161.
  • Kizińska, A., “English equivalents of Polish term kurator spadku”, International Scientific Journal Philology, Volgograd, listopad 2016.
  • Kizińska. A., (we współautorstwie z R. Botwiną) “On culture-based approach to foreign language teaching”, Języki specjalistyczne 12/2016.

rozdziały w monografiach wieloautorskich:

Kizińska, A., "Incongruity of civil law terms under Polish and British legal systems", w: Zooming In Micro-Scale Perspectives on Cognition, Translation and Cross-Cultural Communication (red. W. Wachowski, Z. Kovecses, M. Borodo), Peter Lang 2017.

Kizińska. A., (we współautorstwie z R. Botwiną) “Kilka słów o podejściu komunikacyjnym, czyli jak zachęcić dorosłych do mówienia w języku obcym?”, w: Szkice Językowe i literacko-kulturowe (red. O. Borys, M. Jeż, A. Samadowa, M. Saniewska), Warszawa - Iwano-Frankiws'k 2017.

Kizińska. A., (we współautorstwie z R. Botwiną) "English for Special Purposes: methods and techniques of teaching language of the law as a specialist language", w: Nowy wymiar dydaktyki języków obcych w edukacji szkolnej i akademickiej (red.M. Marcinkowska-Bachlińska, E. Curkan-Dróżka), Łódź 2017.

 

monografie

  • Kizińska, A., Ekwiwalencja w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych. Polskie i brytyjskie prawo spadkowe. C.H. Beck, Warszawa 2015, stron 204, ISBN: 978-83-255-7090-3; e-book 978-83-255-7091-0.

 

Zainteresowania naukowe: przekład tekstów prawnych i prawniczych (ekwiwalencja w przekładzie, nieprzystawalność terminów, techniki tłumaczeniowe)