Terminy egzaminów licencjackich

Terminy egzaminów licencjackich dla studentów III roku studiów I stopnia w Katedrze Ukrainistyki:

I termin: 26-27 czerwca 2014 r., godz. 9.00, sala 211 [skład Komisji Egzaminacyjnej - przewodniczący: dr hab. Iryna Kononenko; promotorzy: prof. Mar’yan Skab, dr Marta Zambrzycka; sekretarz: mgr Sebastian Delura]

II termin: 18-19 września 2014 r., godz. 10.00, sala 211 [skład Komisji Egzaminacyjnej - przewodniczący: dr hab. Iryna Kononenko; promotorzy:prof. Mar’yan Skab, dr Marta Zambrzycka; sekretarz: mgr Sebastian Delura]

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskane absolutorium!