Najnowsze informacje nt. tegorocznej rekrutacji

Zapraszamy do rekrutacji ERASMUS: PDF
Kontakt w razie pytań: m.saniewska@uw.edu.pl