Informacja ERASMUS 2013/2014

ERASMUS 2013/2014 

244 STYPENDIA NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

(Komunikat BWZ nr 1/14/SMP/2013/2014)

1. Minimalny okres trwania praktyk - co najmniej 3 miesiące.

2. Miesięczna wysokość stypendium: 

a.550 EURO - Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania;

b.480 EURO - Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia,

           Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy;

c.350 EURO - Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry.

3. Stypendium będzie przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) oraz 2 dokumentów:

a)zgłoszenie kandydatury studenta;
b)porozumienie o programie praktyki (Training Agreement).

4. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl;

tel. 22 55 24 068.

5. Więcej informacji na: www.bwz.uw.edu.pl

 

Warszawa, 07.01.2014                                      

Sylwia Salamon
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus