Svitlana Romaniuk

Tytuł naukowy: 
Doktor habilitowany nauk humanistycznych
Stanowisko: 
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej (2016-2020); adiunkt
Dyżur: 
pok. 311

Dziedzina nauki: językoznawstwo

Zainteresowania naukowe: analiza dyskursu (ukraiński dyskurs polityczny), język komunikacji społecznej i mediów, gramatyka funkcjonalna języka ukraińskiego, dydaktyka języka ukraińskiego jako obcego.

Funkcje akademickie: Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej (2016-2020)

Pełnomocnik ds. Rekrutacji w KU (2011-2017)

p.o. Zastępcy Kierownika Katedry Ukrainistyki w r. 2015/16

Aktualnie prowadzone zajęcia

  • Język komunikacji społecznej i mediów
  • Składnia języka ukraińskiego
  • Seminarium licencjackie językoznawcze
  • Socjolingwistyka
  • Praktyczna nauka języka ukraińskiego

Dorobek naukowy

Monografie

Ukraiński dyskurs polityczny w latach 2010-2014. Analiza lingwistyczna, Warszawa 2016, ss.357, nr ISBN 978-83-941574-3-2.

Struktura kategorii temporalności we współczesnym języku ukraińskim, Warszawa 2012, ss. 235. nr ISBN 978-83-60660-74-4.

Redakcja naukowa:

(2014) Tendencji rozwytku ukrajinśkoji leksyky ta gramatyki, cz. I, pod red. I. Kononenko, I. Mytnik, S. Romaniuk, Warszawa 2014, ss. 314, ISBN 978-83-936550-7-6.

(2015) Tendencji rozwytku ukrajinśkoji leksyky ta gramatyki, cz. II, pod red. I. Kononenko, I. Mytnik, S. Romaniuk, Warszawa 2015, ss. 484, ISBN 978-83-941574-0-1.

(2016) Tendencji rozwytku ukrajinśkoji leksyky ta gramatyki, cz. III, pod red. I. Kononenko, I. Mytnik, S. Romaniuk, Warszawa 2016, ss. 238, ISBN 978-83-941574-6-3

(2016) Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze, języku, pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, P. Olechowskiej, S. Romaniuk, M. Zambrzyckiej, Warszawa, 2016, ss. 360, ISBN 978-83-941574-7-0

(2016) Egzamin maturalny. Język Ukraiński. Zbiór zadań. Poziom podstawowy. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli,  Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2016, stron 42.

(2016) Egzamin maturalny. Język Ukraiński. Zbiór zadań. Poziom rozszerzony. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli,  Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2016, stron 22.

Podręczniki

Z ukraińskim na ty. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom średniozaawansowany, cz. 1 (we współ.: S. Delura, U. Drobiszewska, I. Kononenko, I.Mytnik, S. Romaniuk, M. Saniewska, M. Zambrzycka, E. Wasiak), Warszawa 2013.

Z ukraińskim na ty. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom średniozaawansowany, cz. 2 (we współ.: S. Delura, I. Kononenko, I. Mytnik, S.Romaniuk, M. Saniewska, M. Zambrzycka, E. Wasiak), Warszawa 2014. 

Ukraina-Polska: Dialog kultur. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom zaawansowany C1 (we współ.: O. Antoniw, S. Romaniuk, O. Synczak), Warszawa 2014.

Українською без табу. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom zaawansowany wyższy (we wpół.: S. Romaniuk, M. Saniewska), Warszawa 2017, ss. 204. ISBN  978–83–948051–1–1.

Artykuły

(2017) Невдоволені владою: слогани і гасла Революції Гідності в Україні vs протести КОД у Польщі [w:] Jahrbuch der VII. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht".Hrg. von O.Novikova, U.Schweier, P.Hilkes.Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2017. ISBN 978-3-95925-059-7 (Druckausgabe), 878 S.978-3-95925-060-3 (e-Version). We współ. z M. Saniewską, s. 129-139.

(2017) Дві Ельжбети [w:] Szkice językowe i literacko-kulturowe, pod red. O. Borys, M. Jeż, O. Samadowej, M. Saniewskiej,  ISBN 978-83-948051-3-5, Warszawa- Iwano-Frankiwśk 2017, s.10-17.

(2016) Тілесність в українській політичній рекламі (на прикладі виборів у 2015 р.) [w:] Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze, języku, pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, P. Olechowskiej, S. Romaniuk, M. Zambrzyckiej, Warszawa 2016, s. 341-356.

(2015) Nowa leksyka w ukrajinśkomu media-dyskursi ta problema jiji interpretacji polskymy i nimećkymy ZMI [в:] „Dekonstruktion und Konstruktion. Zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft. Festschrift für Ulrich Schweier zum 60. Geburtstag“. Hrsg. von E. Graf, I. Mendoza, B. Sonnenhauser. Muenchen, Berlin, Leipzig, Wien. 2015. Kubon&Sagner. (= Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 86), s. 225-245, we współautorstwie z O. Novikovą.

(2015) Formuluwannia komunikatu w ukrajinskomu politycznomu dyskursi: newminnia czy swidome manipuluwannia? [w:]  Studia Ukrainica Varsoviensa, t. III, Warszawa 2015, s. 165-179.

(2015) Swoji-inszi-czużi w ukrajinśkomu media-dyskursi. Wyswitlennia problemy zradnykiw i ‘tuszok’ [w:] Slavia Orientalis, Rocznik XIV, nr 1, Warszawa 2015, s. 125-139.

(2015) Frazeologizmy i neofrazeologizmy w ukraińskomu politycznomu dyskursi [w:] Studia Ukrainica Poznaniensia, zeszyt III, Poznań 2015, s. 249-259.

(2014) Socjalna mereża Facebook jak dżereło formuwannia i rozwytku ukrajinśkogo mołodiżnogo slangu [w:]  Studia Ukrainica Varsoviensa II, Warszawa 2014, s.147-163.

(2014) Wid „Rukawyczky” do „GMO”: wybir tekstiw na zaniattia z ukrajinskoji mowy dla inozemciw [w:] Teoria i praktyka wykładania ukrajinśkoji mowy jak inozemnoji, Lwów 2014, Wyp. 10, s. 187-194. (we współautorstwie z M. Saniewską).

(2014) „Ja proszu was, posłuchajte. Krykom my ż niczogo ne dopomożemy odyn odnomu”, abo rozmownyj styl w ukrajinśkomu politycznomu dyskursi, [w:] Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik „Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht”, Her. von O.Novikova, P.Hilkes, U.Schweier, Munchen – Berlin – Leipzig – Washington, D.C.  2014, ISBN (eBook): 978-3-86688-479-3, s. 201-216.

(2013) Sposoby (nie)werbalnego pokonania przeciwnika w ukraińskim dyskursie politycznym [w:] O języku i nie tylko. Studia i szkice, pod red. K. Jurczaka, I. Kotańskiej, J. Sadowskiego, Warszawa 2013, s. 197-215.

(2013) Ukrajinśka mowa w socjalnij mereżi [w:] ІІІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht”. Her. von O.Novikova, P.Hilkes, U.Schweier, München - Berlin 2013, s. 447 – 460.

(2013) Obstawynni prysliwnyky i jihnia rol u wyrażenni czasu w reczenni [w:] Studia Ukrainica Varsoviensa I, Warszawa 2013, s. 229-239.

(2013) Sertyfikacijnyj ispyt iz ukrajinśkoji mowy na riwni B2: zmina zrazka [w:] Teoria i praktyka wykładania ukrajinśkoji mowy jak inozemnoji, Lwów, Wyp. 8, 2013, s. 27-39.

(2012) Wybrani aspekty doslidżennia werbalnoji agresji u polskij socjolingwistyci [w:] Mowa i suspilstwo, wyp. 3, Lwów 2012, s. 162-169.

(2012) Warszawśka ukrainistyka: Quo vadis? [w:] Teoria i praktyka wykładania ukrajinśkoji mowy jak inozemnoji, wyp. 7, Lwów 2012, s. 3-10.

(2012) Dyferencjacja gramem temporalnosti semantyko-syntaksycznoji pryrody [w:] Semantyka mowy i tekstu. Materiały XI Miżnarodnoji naukowo-praktycznoji konferenciji, Iwano-Frankiwśk 2012, s. 515-518.

(2012) Perewirka znań ukrajinśkoji mowy jak inozemnoji u Polszczi [w:] Naukowyj czasopys nacionalnoho pedagogicznego uniwersytetu im. M. Drahomanowa, wyp. 9, Kyjów 2012, s. 228-237.

(2011) Czasowa charakterystyka dijeprysliwnyka [w:] Naukowyj czasopys Nacionalnoho Pedagogicznoho Uniwersytetu im. M. P. Drahomanowa, Seria 10. Problemy gramatyki i leksykologii ukrajinśkoji mowy, wyp. 7, Kijów 2011, s. 71-74.

(2011) Morfologo-syntaksycznyj skład kategorii temporalnosti w ukrajinskij mowi [w:] Naukowyj czasopys Nacionalnoho Pedagogicznoho Uniwersytetu im. M. P. Drahomanowa, Seria 10. Problemy gramatyki i leksykologii ukrajinśkoji mowy, wyp. 8, Kijów 2011, s. 60-67.

(2011) Język rosyjski na Ukrainie jako drugi język państwowy [w:] Stany Zjednoczone i Ukraina w zmieniającym się świecie, Warszawa 2011, s. 103-109.

(2011) Status języka ukraińskiego w przedwyborczych programach kandydatów na Prezydenta Ukrainy w 2010 roku [w:] Stany Zjednoczone i Ukraina w zmieniającym się świecie, Warszawa 2011, s. 109-116.

(2010)  „Pieśń lasu” jak wizytna kartka Łesi Ukrainky u Polszczi [w:] Łesia Ukrainka i suczasnist: zb. nauk. prać, t. 6, Łuck 2010, s. 314-323.  

(2010) Rol składnopidriadnyh reczen czasu u formuwanni wtorynnyh syntaksem [w:] Naukowyj wisnyk Wolynśkoho nacionalnoho uniwersytetu im. Łesi Ukrainki. Filolohiczni nauky. Mowoznawstwo, № 2, Łuck 2010, s. 107-109. 

(2010) Wywczennia inozemnoji mowy u Polszczi:  pohlad u majbutnie [w:] Teoria i praktyka wykladannia ukraijinśkoji mowy jak inozemnoji , wyp. 5, Lwów 2010, s. 29–34. (wydanie dwujęzyczne –posko-ukraińskie, artykuł w 2 językach).

(2010) Stanowisko partii politycznych w kwestii języka ukraińskiego na Ukrainie [w:] Obóz 53, pod red. K. Jurczaka, I. Kotańskiej, J. Malickiego, J. Sadowskiego, Warszawa 2010, s. 55-64.

(2009) Rol temporalnyh aktualizatoriw u realizaciji semantyky teperisznioho czasu  [w:] Filologiczni nauky,wyp. 2, Połtawa 2009, s. 95-100.

(2009) Spolucznyky podriadnosti u systemi zasobiw wyrażennya temporalnyh semantyko-syntaksycznyh widnoszeń  [w:] Naukowyj czasopys Nacionalnoho pedagogicznoho uniwersytetu imeni M. Drahomanowa. Seria 10. Problemy hramatyki i leksykologii ukrajinśkoji mowy, wyp. 5, pod red. M. Pluszcz, Kijów 2009, s. 167-170.

(2009) Struktura zahalnoho widnosnoho czasu w ukrajinśkij mowi [w:] Wisnyk Prykarpatśkoho nacionalnoho uniwersytetu. Filologia, wyp. XXI-XXII, Iwano-Frankiwśk 2009, s. 112-114.

(2008) Składnopidriadni reczennia jak bazowa struktura dla temporalnyh syntaksem [w:]  Slavia Orientalis, tом LVII, nr 1, Warszawa 2008, s. 147-153.

(2008) Pryjmennyky czasu jak zasib wyrażenia temporalnyh widnoszeń [w:] Systema i struktura schidnosłowjanśkyh mow, Kijów 2008, s. 39-43.

 (2008) Wpływ czasowyh markeriw na semantyku teperisznioho aktualno ho czasu (na materiali tworiw Łesi Ukrainky) [w:] Łesia Ukrainka i suczasnist, t.4, ks.2, Łuck 2008, s. 355 -361.

(2008) Funkcjonuwannia pryjmennykowo-widminkowyh ta bezpryjmennykowyh konstrukcji na poznaczenia czasu w poetycznyh tworach [w:] Naukowyj czasopys Nacionalnoho pedagogicznoho uniwersytetu imeni M. P. Drahomanowa. Seria 10. Problemy hramatyki i leksykologii ukrajins’koji mowy, wyp.4, Kijów 2008, s. 429-433.  

(2007) Ontologia funkcjonalno-semantycznoji kategorii temporalnosti [w:] Naukowyj wisnyk Wołynśkoho derżawnoho uniwersytetu im. Łesi Ukrainki, nr 9, Łuck 2007, s. 34-38.

(2006) Spryjniattia czasu w istorii, kulturi i filosofii ta jih reprezentacija u mowi [w:] Naukowyj wisnyk Wołynśkoho derżawnoho uniwersytetu im. Łesi Ukrainki, nr 6, Łuck 2006, s. 265-267.

(2003) Fenomen czasu w mowi poezji Wasyla Stusa (na materiali zbirky „Pid tiaharem chresta” [w:] Ukrajinske mowoznawstwo, wyp. 26, Kijów 2003, s. 138-142.

(2003) Hramema oznaczenoji trywalosti diji jak pidkategoria temporalnosti [w:] Filologiczni studii, nr 1, Łuck 2003, s. 89-96.

(2003) Hramema neoznaczenoji odnoczasnosti kategorii temporalnosti [w:] Filologiczni studii, nr 2, Łuck 2003, s. 69-77.

(2003) Kategoria teperiszniogo czasu u jiji spiwwidnoszenni z inszymy czasowymy znaczenniamy [w:]  Naukowyj wisnyk Wołyśkoho derżawnoho uniwersytetu im. Łesi Ukrainki,  nr 12, Łuck 2003,s. 272-275.

(2003) Funkcjonuwannia konstrukcij neoznaczenoji czasowoji trywalosti u poetycznych tworach (na materiali zb. H. Rożanśkoji „Na zrizi sercia”) [w:] Filologiczni studii, nr 12, Łuck 2003, s. 102-105.

Recenzje

(2010) rec. wyd.: Monografia „Predykat w strukturi reczennia”, pod red. W. Kononenki, Kyjów – Iwano-Frankiwśk – Warszawa 2010, s. 440.

(2013) rec. wyd.:  Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej, pod. red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, Warszawa 2013, s. 180.

(2014-2017) rec. wyd. : Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht, Jahrbuch der Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik, Munchen.

Redagowanie czasopism, udział w kolegiach redakcyjnych 

(2012 -) Studia Ucrainica Varsoviensia , Warszawa (członek Rady Naukowej, redakcja językowa).

(2016- ) Członek rady naukowej czasopisma „Naukowyj Czasopys Nacjonalnogo Pedagogicznoho Uniwersytetu im. M. Drahomanowa” (Kijów, Ukraina).

(2012) Z ukraińskim na ty – podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom średniozaawansowany, cz. 1,Warszawa 2013 (redaktor językowy).

(2014) Z ukraińskim na ty – podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom średniozaawansowany, cz. 2, Warszawa 2014 (redakcja językowa).

(2014) Ukraina-Polska: Dialog kultur, podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom zaawansowany C1, (we współautorstwie: O. Antoniw, S. Romaniuk, O. Synczak), Warszawa 2014 (redakcja językowa).

Granty i stypendia

Stypendium stażowe w ramach Programu Stypendialnego dla młodych doktorów UW finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej UW”. Staż na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina, 6-19.06. 2011.

Grant Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW. Finansowanie ze środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2013 r.

Wyjazdy w ramach programu Erasmus/Sokrates

2017 - Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja

2013, 2015, 2016 – Ludwig-Maximilians-Universität München, Monachium, Niemcy

2015 - Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta w  Greifswaldzie, Niemcy

2013 – Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE, Budapeszt, Węgry

Projekty naukowe:

Udział w projekcie „Swój-inny-obcy”: semiotyczno-dyskursywne wykładniki identyfikacji społecznej a style dialogu międzykulturowego. W ujęciu krytycznej analizy dyskursu”. Miejsce realizacji – Zakład Badań nad Dyskursem, ILS UW, kierownik - prof. A.Duszak, od 06.2013 r.

Projekt „Dialog kultur: Ukraina-Polska” (we współpracy z O. Antoniw z Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie oraz O. Synczak z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego), 2012-2014 r.

Najważniejsze działania popularyzatorskie

(2012-2013) Organizator i koordynator projektu „Języki Świata” – projekt promocji uczenia się języków obcych, przygotowany przez SJW UW, skierowany do uczniów szkół podstawowych.

(2014-2015) Organizator i koordynator projektu „Języki Świata-3” – projekt promocji uczenia się języków obcych, przygotowany przez SJW UW, skierowany do uczniów gimnazjów.