Katarzyna Jakubowska-Krawczyk

Tytuł naukowy: 
doktor nauk humanistycznych
Stanowisko: 
p.o. Kierownika Katedry Ukrainistyki, Kierownik Pracowni Badań nad Ukraińską Tożsamością, adiunkt
Dyżur: 
wtorek 10.45-11.45

Zainteresowania naukowe: 

absolwentka ukrainistyki na WLS UW i animacji kultury na Wydziale Polonistyki UW; kulturoznawca i literaturoznawca. Zajmuje się badaniami polsko-ukraińskiego pogranicza kulturowego, wzajemnymi stereotypami Polaków i Ukraińców, literaturą XIX-XXI wieku, a także współczesną kulturą i sztuką ukraińską.

Funkcje akademickie

  • P.o. Kierownika Katedry Ukrainistyki od 15.07.2019

  • Koordynator ds. programu Erasmus w latach 2013- 2017

  • Sekretarz i członek rady naukowej czasopisma „Studia Ucrainica Varsoviensia” KU UW, pod red. dr hab. I. Mytnik

  • Redaktor serii wydawniczej W kręgu języka, literatury i kultury wydawanej przez KU UW i Uniwersytet Przykarpacki im. Vasyla Stefanyka w Ivano-Frankivs'ku

  • Członek Komisji ds. programu studiów KU

  • Kierownik Pracowni badań nad ukraińską Tożsamością Od stycznia 2016

  • Zastępca kierownika Ukrainistyki (na czas urlopu kierownika) - na czas urlopu naukowego kierownika 3.10.2015 - 16.02.2016

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

- od 2005 roku członek Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów

- od 2018 roku członek Naukowego Towarzystwa im. Tarasa Szewczenki

 

    Udział w międzynarodowych porozumieniach badawczych:

    - Udział w międzynarodowym projekcie „Visegrad Eastern Partnership Literary Award” (VeaPLA) finansowanym przez Fundację Wyszehradzką – wraz z Uniwersytetem Komeńskiego w Bratysławie, Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem Iwana Franki we Lwowie i in.; wykonawca, członek konsorcjum badawczego, udział w panelu ekspertów, ocena tekstów literackich, badania i popularyzacja nagrodzonych tytułów(2018 – 2019)

      - Udział w międzynarodowym projekcie badawczym „W kręgu języka, literatury i kultury” realizowanym we współpracy z Instytutem Filologii Uniwersytetu Przykarpackiego im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina) – od 2013 r.

      -„Сучасний іконопис й українська ідентичність”, Katedra Ukrainistyki UW i Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych, kierownik projektu ze strony polskiej, projekt realizowany ze środków własnych jednostek(2017-2018)

      -„Tożsamość ukraińska wobec przemian XIX-XXI w.”, Katedra Ukrainistyki UW i Katedra Literatury Białoruskiej i Ukraińskiej KUL, kierownik projektu ze strony UW, projekt realizowany ze środków własnych jednostek (2017-2019),

         

        Inne projekty

        Koordynator grantu w ramach projektu MSZ "Wspólne działania polsko-białoruskie” (2012)

        Koordynator grantu w ramach projektu MSZ "Wspólne działania polsko-białoruskie (2013)

        Koordynator grantu w ramach projektu MSZ "Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej" (2015)

        Grant Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na wydanie publikacji „Nowa ikona” (2018), której byłam współredaktorem

        2013 -2018 współorganizator Międzynarodowych Plenerów Ikonopisania i Sztuki Sakralnej na Wołyniu wraz z Konsulatem RP w Łucku, Związkiem Artystów Plastyków Wołynia, Akademią Sztuk Pięknych we Lwowie, Centrum Integracji w Zamłyniu i in

        Od 2013 roku do dzisiaj współorganizator Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisania w Nowicy wraz z Akademią Sztuk Pięknych we Lwowie i in.

          Redagowanie serii wydawniczych

          - W kręgu języka, literatury i kultury, Warszawa-Iwano-Frankiwsk ( od 2014 r.)

          - podręcznikowa seria wydawnicza „Poznaj ukraińską literaturę i kulturę” (od 2017 r.)

          - Współinicjator i redaktor serii wydawniczej „Nowa ikona” (w ramach współpracy Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, Katedry Ukrainistyki UW i Stowarzyszenia Przyjaciół Nowicy)

           

          • Wyróżnienia i nagrody

          • Dyplom Rektora UW o uznaniu osiągnięć mających wpływ na rozwój oraz prestiż Uniwersytetu Warszawskiego (2016).
            Stypendium Rektora UW jako nagroda za osiągnięcia naukowe, 2016.

          • Stypendium Zurich Foundation za udział projekcie „W kręgu języka, literatury i kultury” (2012/2013)

          Pobyty naukowe na uczelniach zagranicznych, wyjazdy w ramach programu Erasmus/Sokrates

          • Ukraina, staż w Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych, czerwiec 2013

          • Ukraina, staż na Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie, czerwiec 2014

          • Niemcy, staż na Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen Fakultaet fuer Sprach- und Literaturwissenschaften Department-Slavische Philologie, cykl wykładów

          • Chorwacja, Staż na Uniwersytecie Zagrzebskim, 4-8.V.2015, cykl wykładów

          • Niemcy, staż na Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen Fakultaet fuer Sprach- und Literaturwissenschaften Department-Slavische Philologie, 29.VI-3.VII.2015, cykl wykładów

          • Niemcy, staż na Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen Fakultaet fuer Sprach- und Literaturwissenschaften Department-Slavische Philologie, 21-26.01.2016, cykl wykładów

          • Chorwacja, Staż na Uniwersytecie Zagrebskim, 4-8.04.2016, cykl wykładów

          • Niemcy, staż na Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen Fakultaet fuer Sprach- und Literaturwissenschaften Department-Slavische Philologie, 29.04- 5.05 2017 cykl wykładów

          • Niemcy, staż na Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen Fakultaet fuer Sprach- und Literaturwissenschaften Department-Slavische Philologie, 7-11.01.2019, cykl wykładów

            Chorwacja, Staż na Uniwersytecie Zagrebskim, 29.04- 6.05. 2019, cykl wykładów

          Organizowanie wymiany zagranicznej
           

          W ramach bycia koordynatorem programu Erasmus+ (2013- 2017) zawarłam umowy KU z Niemcami (Ludwig-Maximilians-Universität, Ernst-Moritz-Arndt University Greifswald), Węgrami (Eötvös Loránd Tudomanyegyetem), Chorwacją (University of Zagreb), Finlandią (Tampereen Yliopisto), Włochami (Universita degli Studi della Tuscia di Viterbo), Francją (Universite de Caen Basse-Normandie)

          organizowanie wykładów naukowców zagranicznych w KU:

          - Petro Steblyna (Volynska Pravoslavna Bohoslovska Akademia) – listopad 2016 wykłady na temat kultury ukraińskiego prawosławia

          - Sofija Bilyk (Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych) – listopad 2016 wykłady na temat ukraińskiego baroku

          - Bohadan Zjatyk (Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych) – październik 2016 - wykłady na temat ukraińskiej sztuki

          - Prof Roman Wasyłyk (Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych), Swiatosław Władyka (Katolicki Uniwersytet we Lwowie) – luty 2015 wykład Współczesna ukraińska ikona

          - Dr Wasyl Kosiw (Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych) - marzec 2015, wykład Przedstawienia Tarasa Szewczenki w ukraińskiej grafice

          - Anna Dugandzic (Uniwersytet Zagrzebski) – 5-10.10.2015 cykl wykładów ramach programu Erasmus+

          - Daryja Pavleshen (Uniwersytet Zagrzebski)- 5-10.10.2015 cykl wykładów ramach programu Erasmus+

          - Dr Wasyl Starko (Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku) – 24.11.2015 wykład Ukraińska mowa: wybrani elektronni resursy

          - prof. Jewhen Paszczenko (Uniwersytet Zagrzebski)- 17-21.11.2014 cykl wykładów ramach programu Erasmus+

          • dr Vasyl Kosiv (Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych) - 1.04.2014 „Wizualizacja ukrains’koji identycznosti w hraficznomu dyzajni XX stolittia

          • dr Roksolana Kosiv (Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych) – 8.04.2014 „Ikonohrafia Pokrowu Bohorodyci w ukrains’komu mystectwi”

           

          Opieka naukowa nad stażystami

            opiekun staży ukraińskich doktorantów:

            Bohdan Zjatyk LNAM – X.2016

            Petro Steblyna - Volynska Pravoslavna Bohoslovska Akademia– XI.2016

            Sofija Bilyk - LNAM – XI.2016

               Aktualnie prowadzone zajęcia:

              • Historia Literatury XIX wieku

              • Historia Kultury Ukraińskiej

              • Wiadomości o współczesnej Ukrainie

              • Seminarium licencjackie

                 

              Dorobek naukowy

              Książki

              Monografia Kształtowanie się tożsamości narodowej a obraz Polaka i Ukraińca w polskiej i ukraińskiej literaturze I połowy XIX wieku, Warszawa-Ivanofrankivs'k 2015, 271 ss. Publikacja w języku polskim. ISBN 978-83-941574-1-8

              Nowa ikona, pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, M. Sory, Warszawa 2018, 152 s., ISBN 978-83-946493-2-6,
               

              Redakcja naukowa

              Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI w., pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, A. Nowackiego, Lublin 2017, 271 s., ISBN 978-83-8061-544-1

              Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze i języku pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, Pauliny Olechowskiej, Svitlany Romaniuk, Marty Zambrzyckiej, Warszawa-Ivano-Frankiwsk 2016, ISBN978-83-941574-7-0.

              Suchasni doslidżennia ukrajins'koji kul'tury, red. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Paulina Olechowska, Marta Zambrzycka, 452 ss. Publikacja w języku ukraińskim Warszawa-Ivanofrankivs'k 2015, ISBN 978-83-936550-9-0

              Metamorfozy v suchasnij ukrainskij literaturi, red. K. Jakubowska-Krawczyk, P. Olechowska, M. Zambrzycka,Warszawa-Ivano Frankivs'k 2014, ss. 348, ISBN 978-83-936550-6-9

              Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej, Warszawa – Ivano-Frankivs'k 2013, KU, ss.184.

                Redaktor i sekretarz naukowy czasopisma Studia Ucrainica Varsoviensia:

                • (2013) Studia Ucrainica Varsoviensia,  t. I, Warszawa 2013, s. 550 (redaktor naczelny).

                • (2015) Studia Ucrainica Varsoviensia, t. III, Warszawa 2015, s. 431, ISSN 2299-7237 (redakcja).

                • (2016) Studia Ucrainica Varsoviensia, t. IV, Warszawa 2016, s. 616, ISSN 2299-7237 (redakcja).

                •  2016) Тенденції розвитку української лексики та граматики, ч. 3 (współredakcja, współautorstwo), seria : W kręgu języka, literatury i kultury, t. 13, Warszawa 2016, s. 239. ISBN 978-83-941574-6-3

                • (2017) Studia Ucrainica Varsoviensia, t. V, Warszawa 2017, s. 363,  ISSN 2299-7237 (redakcja).

                • (2018) Studia Ucrainica Varsoviensia, t. VI, Warszawa 2018, (w druku),  ISSN 2299-7237 (redakcja).

                • (2019) Studia Ucrainica Varsoviensia, t. VII, Warszawa 2019, (w druku),  ISSN 2299-7237 (redakcja).

                 

                   

                  Artykuły naukowe, recenzje i sprawozdania

                  artykuły w czasopismach naukowych:

                  Jakubowska-Krawczyk K., Romaniuk S., Środki obrazowania rewolucji godności na Ukrainie (na podstawie publikacji „Środki obrazowania wydarzeń rewolucji godności na Ukrainie (na podstawie publikacji (Myseckyj Barbakan: Trykutnyk 92: Antolohija ), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2018, t. 53, s. 310-330, ISSN: 2392-2435

                  .Jakubowska-Krawczyk K., Jakubowska-Krawczyk Katarzyna, Życie i twórczość Danyły Dowboszyńskiego (zarys problematyki) „Studia Ucrainica Varsoviensia” 2018, t.6, s.359-366, ISSN 2299-7237

                  Pamięć a perspektywa dramaturgiczna w działaniach artystycznych Ołeny Kostiuk, Studia Ucrainica Varsoviensia, nr 4, 2016, s.525-534.

                  Jakubowska-Krawczyk K., Tymofiy Boychuk, kerivnyk proektu ta avtor vstupnoyistatti Yaroslav Kravchenko,L’viv-Kyiv-Ternopil’ 2017, „Studia Ucrainica Varsoviensia” 2018, t.6, s. 419-422, ISSN 2299-7237

                  Helytowycz Marija, Ukrajins’ki ikony XII –pochatku XVI stolit’ zi zbirky Nacional’noho muzeju imeni Andrieja Szptyc’koho [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 4, 2016, s. 589 -592.

                  Wymiar społeczno polityczny współczesnej ukraińskiej sztuki sakralnej [w:] Ukrajinistyka: mynulost, pryztomnost, budoucnost III. Literatura a kultura, Brno 2015, s. 567-574. Publikacja w języku polskim. ISBN 978-80-906183-1-2

                  Rekonstrukcja pamięci miasta w lwowskiej sztuce XXI wieku [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia”, red. naczelny I. Mytnik, Warszawa 2015, s.307-316. Publikacja w języku polskim ISSN 2299-7237

                  O współczesnym malarstwie monumentalnym [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia”, red. naczelny I. Mytnik, Warszawa 2015, s.405-408. Publikacja w języku polskim. ISSN 2299-72

                  Tango śmierci Jurija Wynnyczuka jako dialog z polską literaturą wspomnieniową (na marginesie badań literatury kresowej), red. Naczelny Olga Kutsa, Oleg Leszczak, „Studia Methodologica” 40 (2015), Tarnopol 2015, 175-180. Publikacja w języku polskim. ISSN 2307-1222

                  Pohranychchia v informacijnomu prostori. Ekumenichnyj aspekt [w] „Pravoslavna cerkva v suchasnomu suspil'stvi: problemy ta perspektyvy”, Łuck 2014, s.261-268, UDK 2-72+27-72-144+2-76

                  Recenzja Romantychnyj mesianizm – Suchasnist. Statti. Rozvidky. Lekciji [w:] „Slavia Orientalis” LXIII (2/2014), s. 317-321, ISSN 0037-6744

                  Pohranychchia a prostir sacrum [w:] „Literatury svitu: poetyka, ,mentalinist' i duchovnist'”, nr 3, Kryvyj Rih 2014, s. 233-243, KV 19703-950 ZR

                  Suchasni pol's'ki vydavnyctva pro ukrajins'ko-pol's'ke kul'turne pohranychchia, „Ukrajins'kyj informacijnyj prostir”, nr 2 (2014), s. 254-260., http://ijimv.knukim.edu.ua/vs/index.php/kafedra/309-naukovi-zhurnal-ukra... Kijów

                  O zagadnieniu tożsamości narodowej w polskiej i ukraińskiej literaturze [w:] „Kremenecki Komparatyvni Studiji”, nr 4, Krzemieniec 2014, s.100-110, ISSN 2311-262X

                  Romantyczne wartości jako wzór cnót obywatelskich w twórczości T. Szewczenki w kontekście poezji europejskiej [w:] „Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова”, Kijów 2013, s. 75-80

                  Poezja T. Szewczenki w kontekście europejskich dążeń wolnościowych [w:] "Studia Ucrainica Varsoviensia" nr 1 (2013), Warszawa 2013, s. 329-340.

                  XIX-wieczna Galicja odkryta na nowo [w:] "Studia Ucrainica Varsoviensia" nr 1 (2013), Warszawa 2013, s. 495-500.

                  History in comaparative studies [w:] ”Kremenec'ki komparatyvni sudiji” nr 3, Kremenets 2013, s. 198-207.

                  Ikony pol's'ko-ukrajins'koho pohranychchia XXI st [w:] „Aktual'ni pytannia humanitarnych nauk: Miżvuzivs'kyj zbirnyk naukovych prac' mołodych vchenych”, Drohobycz 2013, s. 74-81. (http://scientists.host-ua.org.ua/AQGS/2013_5/history/74-81.pdf).

                  Peнесанс ікони в Нижньому Бескиді [w:] „Український альманах”, Warszawa 2014, s. 379-389.
                   

                  Rozdziały w pracach zbiorowych:

                  Jakubowska-Krawczyk K., Kody pamięci w tomie Dmytra Pawłyczki „Virshi z Majdanu” [w:] Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI w., pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, A. Nowackiego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 227-238, ISBN 978-83-8061-544-1

                  Przestrzeń realna czy mityczna? Kazka pro Majdan Chrystyny Łukaszczuk [w:] Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, pod red.W. Kosteckiej i M.Skowery, Warszawa 2016, s. 137-174, ISBN 978-83-64203-68-8.

                  Obraz miasta Środkowoeuropejskiego w twórczości Jurija Andruchowycza [w:] Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája IV, Eötvös Loránd University Bölcsészettudományi Kar Faculty of Humanities Szláv és Balti Filológiai Intézet Institute of Slavonic and Baltic Philology Budapest, pod red. Urkom Aleksander, Budapeszt 2016, s. 54 – 56. ISBN 978-963-284-766-5

                  Das Leiden in der modernen ukrainischen Sakralkunst. Gesellschaftlicher Kontext [w:] Dialog der Sprachen ñ Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht, pod red. Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier, Monachium 2016. , ISBN 978-3-95925-034-4

                  Tożsamość. Ciało. Fotografia. Dokumentacja Łemkowszczyzny i Bojkowszczyzny Romana Reinfussa [w:] Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze i języku pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, Pauliny Olechowskiej, Svitlany Romaniuk, Marty Zambrzyckiej, Warszawa-Ivano-Frankiwsk 2016, s. 136-144, ISBN 978-83-941574-7-0

                  We współautorstwie z Joanna Kuczyńską, Napięcie pomiędzy ciałą a duszą w sztuce współczesnej na przykładzie twórczości Dmytra Hordycy [w:] Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze i języku pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, Pauliny Olechowskiej, Svitlany Romaniuk, Marty Zambrzyckiej, Warszawa-Ivano-Frankiwsk 2016, s. 165-177, ISBN 978-83-941574-7-0

                  Wstęp we współautorstwie z Pauliną Olechowską, Svitlaną Romaniuk, Martą Zambrzycką [do:] :] Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze i języku pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, Pauliny Olechowskiej, Svitlany Romaniuk, Marty Zambrzyckiej, Warszawa-Ivano-Frankiwsk 2016, s.11-15, ISBN978-83-941574-7-0.

                  Ślady wojny, pustka i niedopowiedzenia w literackich obrazach polsko-ukraińskiego pogranicza [w:] Wojna. Europa Środkowo-wschodnia. Trudny dialog pod red. J. Getki, R. Kramara, Warszawa 2015, s.65-76. Publikacja w języku polskim. ISBN 978-83-917003-1-0

                  Das Werk von Serhij Radkevych – Dialog eines modernen Kunstlers mit der Tradition [w:] Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht, red. Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier, München - Berlin, 2015 s.578-584. Publikacja w języku ukraińskim. ISBN 978-3-86688-562-2

                  Poezija Tarasa Szewczenka ta ukraińska kul'tura periody majdanu [w:] Suchasni doslidżennia ukrajins'koji kul'tury, pod red. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Paulina Olechowska, Marta Zambrzycka, Warszawa-Ivanofrankivs'k 2015, s.185-196. Publikacja w języku ukraińskim. ISBN 978-83-936550-9-0

                  Pol's'komovni pereklady Wladyslawa Syrokomli ta Piotra Kuprysia poezji tarasa Szewczenka: kulturoznawczyj aspekt [w:] Taras Shevchenko: pohliad z tret'oho tysiacholittia, pod red. Stepana Choroba, Ivano-Frankivs'k 2015, s.389-400. Publikacja w języku ukraińskim. ISBN 978966-2716-59-8

                  Poet romantyk u borot'bi zi zlom: Taras Szwczenko i pol’s’ki pysmennyky [w:] Taras Shevchenko: pohliad z tret'oho tysiacholittia, pod red. Stepana Choroba, Ivano-Frankivs'k 2015, s. 453-462. Publikacja w języku ukraińskim.

                  Lvivs'ki prostory v Tanho semrti Jurija Vynnychuka [w:] Metamorfozy v suchasnij ukrainskij literaturi, red. K. Jakubowska-Krawczyk, P. Olechowska, M. Zambrzycka,Warszawa-Ivano Frankivs'k 2014,s. 336-345

                  Kobieta w poszukiwaniu nowej tożsamości [w:] Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej. red. Jakubowskiej-Krawczyk, Warszawa 2013, s. 97-108.

                  Projekty dokumentacyjne i edytorskie:

                  - Sekretarz i członek rady naukowej czasopisma „Studia Ucrainica Varsoviensia” KU UW od 2013 roku do dzisiaj

                  - Projekt edytorski - prace redakcyjne nad monografią Metamorfozy u suchasnij ukrainśkij literaturi, pod red. Pauliny Olechowskiej, Marty Zambrzyckiej i Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk Warszawa-Ivano-Frankivs'k, 2014,  ISBN978-83-936550-6-9 Finansowany przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
                  - Projekt edytorski - prace redakcyjne nad monografią Suchasni doslidzennja ukrainśkoji kultury, pod red. Marty Zambrzyckiej, Pauliny Olechowskiej, Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Warszawa-Iwano-Frankivs’k, 2015, ISBN 978-83-936550-9-0  inansowany przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
                  - Projekt edytorski - prace redakcyjne nad monografią Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, literaturze i języku, pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Pauliny Olechowskiej, Switłany Romaniuk, Marty Zambrzyckiej, Warszawa – Iwano-Frankiws’k  2016, ISBN 978-83-941574-7-0 Finansowany przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

                  - Projekt dokumentacyjno-edytorski - Czas śmierci – czas życia, pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, M. Sory, Warszawa 2018, 92 s., ISBN 978-83-946493-3-3, WLS UW.

                  - Projekt dokumentacyjno-edytorski - Apokalipsa, pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, Mateusza Sory, Nowica 2016, ISBN 978-83-89989-77-2. 84 s.

                  • Projekt dokumentacyjno-edytorski - Przypowieści. VII Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów, pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, Mateusza Sory, Nowica 2015, 88 s., - f inansowany przez MSZ, grant w ramach projektu "Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej" (2015)

                  • Projekt dokumentacyjno-edytorski - Ikony świąteczne, pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, Mateusza Sory, Nowica 2014, 80 ss, ISBN 978-83-89989-65-9.

                  • Projekt dokumentacyjno-edytorski- Święci Pańscy – Męczennicy i wyznawcy, pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, Mateusza Sory, Nowica 2013 , 88 ss., ISBN 978-83-89989-61-1 -Finansowany przez MSZ, grant w ramach projektu "Wspólne działania polsko-białoruskie”- Projekt dokumentacyjno-edytorski- Apostołowie. IV Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisania w Nowicy, pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, Mateusza Sory, Nowica 2012, 64 ss., ISBN 978-83-89989-50-5, Finansowany przez MSZ, grant w ramach projektu " Wspólne działania polsko-białoruskie"