Katarzyna Jakubowska-Krawczyk

Tytuł naukowy: 
doktor nauk humanistycznych
Stanowisko: 
p.o. Kierownika Katedry Ukrainistyki, Kierownik Pracowni Badań nad Ukraińską Tożsamością, adiunkt
  • Koordynator ds. programu Erasmus
  • Sekretarz i członek rady naukowej czasopisma „Studia Ucrainica Varsoviensia” KU UW, pod red. dr hab. I. Mytnik
  • Redaktor serii wydawniczej W kręgu języka, literatury i kultury wydawanej przez KU UW i Uniwersytet Przykarpacki im. Vasyla Stefanyka w Ivano-Frankivs'ku
  • Członek Komisji ds. programu studiów KU

Wybrane prace:

Monografie

monografia Kształtowanie się tożsamości narodowej a obraz Polaka i Ukraińca w polskiej i ukraińskiej literaturze I połowy XIX wieku, Warszawa-Ivanofrankivs'k 2015, ISBN 978-83-941574-1-8

redakcja monografii zbiorowej  wraz z Pauliną Olechowską i Martą Zambrzycką, Suchasni doslidżennia ukrajins'koji kul'tury,  Warszawa-Ivanofrankivs'k 2015, ISBN 978-83-936550-9-0

redakcja monografii zbiorowej  wraz z Pauliną Olechowską i Martą Zambrzycką, Metamorfozy v suchasnij ukrainskij literaturi,  red. K. Jakubowska-Krawczyk, P. Olechowska, M. Zambrzycka,Warszawa-Ivano Frankivs'k 2014, ss. 348, ISBN 978-83-936550-6-9

redakcja monografii zbiorowej Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej, Warszawa – Ivano-Frankivs'k 2013, KU, ss.184.

 

Artykuły

 Ślady wojny, pustka i niedopowiedzenia w literackich obrazach polsko-ukraińskiego pogranicza [w:] Wojna. Europa Środkowo-wschodnia. Trudny dialog pod red. J. Getki, R. Kramara, Warszawa 2015, s.65-76.

Das Werk von Serhij Radkevych – Dialog eines modernen Kunstlers mit der Tradition [w:] Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht, red. Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier, München - Berlin, 2015 s.578-584.

 Poezija Tarasa Szewczenka ta ukraińska kul'tura periody majdanu [w:] Suchasni doslidżennia ukrajins'koji kul'tury, pod red. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Paulina Olechowska, Marta Zambrzycka,  Warszawa-Ivanofrankivs'k 2015, s.185-196.

 Pol's'komovni pereklady Wladyslawa Syrokomli ta Piotra Kuprysia poezji tarasa Szewczenka: kulturoznawczyj aspekt [w:] Taras Shevchenko: pohliad z tret'oho tysiacholittia, pod red. Stepana Choroba, Ivano-Frankivs'k 2015, s.389-400.

Poet romantyk u borot'bi zi zlom: Taras Szwczenko i pol’s’ki pysmennyky [w:] Taras Shevchenko: pohliad z tret'oho tysiacholittia, pod red. Stepana Choroba, Ivano-Frankivs'k 2015, s. 453-462.

 Wymiar społeczno polityczny współczesnej ukraińskiej sztuki sakralnej [w:] Ukrajinistyka: mynulost, pryztomnost, budoucnost III. Literatura a kultura, Brno 2015, s. 567-574.

 Rekonstrukcja pamięci miasta w lwowskiej sztuce XXI wieku [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia” nr 3, red. naczelny I. Mytnik, Warszawa 2015, s.307-316.

Tango śmierci Jurija Wynnyczuka jako dialog z polską literaturą wspomnieniową (na marginesie badań literatury kresowej), red. Naczelny Olga Kutsa, Oleg Leszczak, „Studia Methodologica” 40 (2015), Tarnopol 2015, 175-180.

 Lvivs'ki prostory v Tanho semrti Jurija Vynnychuka [w:] Metamorfozy v suchasnij ukrainskij literaturi,  red. K. Jakubowska-Krawczyk, P. Olechowska, M. Zambrzycka,Warszawa-Ivano Frankivs'k 2014,s. 336-345, ISBN 978-83-936550-6-9

 O strategiach interpretacyjnych wspomnień galicyjskiego dzieciństwa. Tajemnica Jurija Andruchowycza, „Studia Ucrainica Varsoviensia” nr 2, Warszawa 2014, s. 247- 254, ISSN 2299-7237.

  Renesans ikony v Nyzniomu Beskidi [w:] „Ukrainskij almanach”, Warszawa 2014, s. 379-389, 1426-7470.

   Ikona pol's'ko-ukrain'skoho pohranychchia v informacijnomu prostori. Ekumenichnyj aspekt [w] Pravoslavna cerkva v suchasnomu suspil'stvi: problemy ta perspektyvy, Łuck 2014, s.261-268, UDK 2-72+27-72-144+2-76

Pohranychchia a prostir sacrum [w:] „Literatury svitu: poetyka, ,mentalinist' i duchovnist'”, nr 3, Kryvyj Rih 2014, s. 233-243, KV 19703-950 ZR

 Suchasni pol's'ki vydavnyctva pro ukrajins'ko-pol's'ke kul'turne pohranychchia, „Ukrajins'kyj informacijnyj prostir”, nr 2 (2014), s.254-260, http://ijimv.knukim.edu.ua/vs/index.php/kafedra/309-naukovi-zhurnal-ukra... Kijów

 O zagadnieniu tożsamości narodowej w polskiej i ukraińskiej literaturze [w:] „Kremenecki Komparatyvni Studiji”, nr 4, Krzemieniec 2014, s.100-110, ISSN 2311-262X

Kobieta w poszukiwaniu nowej tożsamości [w:] Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej. red.Jakubowskiej-Krawczyk, Warszawa 2013, s. 97-108.

Romantyczne wartości jako wzór cnót obywatelskich w twórczości T. Szewczenki w kontekście poezji europejskiej [w:] Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Kijów 2013, s. 75-80

Poezja T. Szewczenki w kontekście europejskich dążeń wolnościowych [w:] "Studia Ucrainica Varsoviensis" nr 1 (2013), Warszawa 2013, s. 329-340.

History in comaparative studies [w:] ”Kremenec'ki komparatyvni sudiji”  nr 3, Kremenets 2013, s. 198-207.

Ikony pol's'ko-ukrajins'koho pohranychchia XXI st [w:] „Aktual'ni pytannia humanitarnych nauk: Miżvuzivs'kyj zbirnyk naukovych prac' mołodych vchenych”, Drohobycz 2013, s. 74-81. (http://scientists.host-ua.org.ua/AQGS/2013_5/history/74-81.pdf).

Kozak, Lach, Moskal. Stosunki narodowościowe w pismach Tymka Padury  [w:] Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim, pod red. S. Makowskiego oraz U. Makowskiej i M. Nesteruk, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2012, s. 315-330.

Wielokulturowość Lwowa widziana oczami dziecka [w:] K. Kotyńska, Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX-XXI wieku, SOW, IS PAN, Kraków 2012, s. 161-170.

Kobiecość a sacrum w twórczości Łesi Ukrainki, Roczniki Humanistyczne tom LX, zeszyt 7 (2012), Lublin 2012, s. 157-168.

Ciało uduchowione. Ikonografia a literatura [w:] Kinga Nędza-Sikoniowska (red.), Zagadnienia cielesności w kulturach Słowian wschodnich, Dom Wydawnictw Naukowych, Kraków 2011

Wydawnictwa Ukraińskiego Wolnego Uniwersytetu od roku 1921 do dnia dzisiejszego [w:] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze  nr 25-26, Warszawa 2008, s. 81-95.

Wizja Polski i jej przeznaczenia w ujęciu Hipolita Terleckiego[w:] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze nr.21-22, Warszawa 2006, red. S. Kozak, ss.174-185.

Polska i Ukraina w dobie romantyzmu: dialog kultur, inspiracje, próby pojednania [w:] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze nr 21-22, red. S. Kozak, Warszawa 2006, ss. 290-299.

Poezja tyrtejska Tarasa Szewczenki [w:] „Slavia Orientalis” tom LV, nr.4, rok 2006, Kraków 2006, ss.573- 585.

Tомаш Падурра - uczeń liceum wołyńskiego [w:] Волинські Афіни 1805-1833 pod red. Stanisława Makowskiego i Wołodymyra Sobczuka, wyd. Bohdan, Tarnopol 2006, ss. 129-136.

Tomasz Padurra – romantyczny poeta i bard [w:] „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” XL/2005, red. S. Makowski, Warszawa 2005, ss.125-140.

Poezja tyrtejska Tarasa Szewczenki a chrześcijańska idea wolności [w:] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze nr 17-18, red. S. Kozak, Warszawa 2004, ss. 283-293.

Katarzyna Jakubowska-Krawczyk absolwentka ukrainistyki na WLS UW i animacji kultury na Wydziale Polonistyki UW; kulturoznawca i literaturoznawca. Zajmuje się badaniami polsko-ukraińskiego pogranicza kulturowego, wzajemnymi stereotypami Polaków i Ukraińców, literaturą XIX-XXI wieku, a także współczesną kulturą i sztuką ukraińską.