Абітурієнти

Запрошуємо до Варшави!

Украіністика з російською та англійською мовами.

Навчання відбувається на двох рівнях: бакалавр та магістратура.

На І ступені (бакалавр) студенти здобувають знання української мови на рівні С1, англійської і російської – на рівні В2+. Метою навчання є підготовка випускника, який вільно володіє чотирма мовами, крім того, має знання з української літератури, культури, мовознавства, історії, а також розуміє суспільні і політичні процеси, що відбуваються в центрально-східній Європі.

Навчання можуть розпочати випускники середніх загальноосвітній шкіл, які успішно склали іспити на атестат зрілості й отримали відповідну кількість балів. Іноземцям, в яких немає посвідчення знання польської мови, треба пройти кваліфікаційну співбесіду.

ІІ ступінь (магістратура) має поглибити знання української (до рівня С2), англійської і російської мови (до рівня С1). Випускники – це спеціалісти, які мають глибокі знання про Україну, а також загальні знання з літературознавства, культурології, мовознавства. Програма охоплює практичні заняття з перекладу, ділового мовлення, мови ЗМІ тощо.

Навчання можуть розпочати особи, в яких є диплом бакалавра, магістра, інженера і  под. і які знають українську мову (мають підтвердження у дипломі, атестаті зрілості тощо). Випускники нефілологічних факультетів проходять кваліфікаційну співбесіду, під час якої перевіряється знання української та польської мови і з’ясовується рівень знання англійської і російської (із цих предметів, якщо потрібно, відбуваються

Процедура прийому:

Реєстрація в системі IRKhttps://irk.uw.edu.pl/

Реєстрація розпочинається 06.06.2018

1. Після реєстрації слід заплатити оплату (80 злотих) на рахунок, вказаний у системі.
2. До системи реєстрації IRK слід ввести всю інформацію, а також фотографію, відповідно до вимог.
3. співбесіда
4. Оголошення результатів.

Результати будуть у системі реєстрації кандидатів IRK.

5. Прийом документів від осіб, які кваліфікуються на навчання (Факультет прикладної лінгвістики Варшавського університету, вул. Штурмова 4, Варшава, аудиторія 416). Слід подати всі необхідні документи (http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty), у тому числі підтвердження оплати за посвідчення студента на рахунок:

Uniwersytet Warszawski Krakowskie Przedmieście 26/28 
56116022020000000076486236 
Bank Millenium S.A.

Оплата за навчання для іноземців – 1000 євро за семестр.
Студенти з Картою поляка навчаються безкоштовно.
Для зарахованих кандидатів одноразова додаткова оплата 200 євро протягом 1 року навчання.