Marta Saniewska

Tytuł naukowy: 
Mgr
Stanowisko: 
wykładowca, przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Publikacje:

Współautorstwo podręcznika do j. ukraińskiego „Z ukraińskim na ty”

Ostatnie artykuły:

  • Використання радіо і фільмів на практичних заняттях з української мови як іноземної w: „Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова”
  • Від «рукавички» до «гмо»: вибір текстів на заняття з української мови для іноземців w: „Теорія і практика викладання української мови як іноземної” nr. 10/2014
  • Recenzja О. Палійська, О. Туркевич, Крок – 1. Підручник української мови для іноземців А1-А2 w: „Studia Ucrainica Varsoviensia” t. 1

Udział w kolegium redakcyjnym „Studia Ucrainica Varsoviensia”

Zainteresowania naukowe dotyczą językoznawstwa współczesnego i historycznego oraz metodyki nauczania języków obcych i translatoryki.