Elżbieta Wasiak

Tytuł naukowy: 
magister
Stanowisko: 
wykładowca, koordynator programu MOST, koordynator ds. wymiany studenckiej z uniwersytetami na Ukrainie, koordynator rozkładu zajęć
Dyżur: 
pok 417

Dyscyplina: językoznawstwo

Dziedziny badań: współczesny język ukraiński - fonetyka i morfologia, słownictwo specjalistyczne w zakresie ekonomii, biznesu, przestępczości, terroryzmu, turystyki, sportu; dydaktyka języka ukraińskiego.

Aktualnie prowadzone zajęcia:

 • Fonetyka współczesnego języka ukraińskiego (wykład i ćwiczenia);
 • Morfologia współczesnego języka ukraińskiego (wykład i ćwiczenia);
 • Język biznesu;
 • Praktyczna nauka języka ukraińskiego rok I, rok III.

Najważniejsze prace:

 • Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego – zbiór ćwiczeń z fonetyki i morfologii,
 • Wydawnictwa UW;
 • Mini-rozmówki ukraińskie, Wiedza Powszechna (współautorstwo);
 • Mały słownik biznesmena ukraińsko-polski i polsko-ukraiński, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne (współautorstwo);
 • Słownik tematyczny polsko-ukraiński, Wydawnictwo naukowe PWN (współautorstwo)
 • Testy certyfikacyjne z języka ukraińskiego, Uniwersytet Warszawski;
 • Testy egzaminów resortowych z języka ukraińskiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, "Z ukraińskim na ty 1", Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki (współautorstwo);
 • Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, "Z ukraińskim na ty 2", Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki (współautorstwo);