Czasopismo Studia Polsko-Ukraińskie

Studia Polsko-Ukraińskie
Strona Inetrnetowa: http://studiapolskoukrainskie.uw.edu.pl/pl/
ISSN: 2353-5644, e-ISSN: 2451-2958
Wydawnictwo: www.wuw.pl

Tematyka i cel czasopisma:

“Studia Polsko-Ukraińskie” są humanistycznym pismem, ukierunkowanym na szerokie spektrum badań multidyscyplinarnych i komparatystycznych w zakresie Polsko-Ukraińskich stosunków literackich (historia literatury, teoria literatury, komparatystyka literacka, polsko-ukraińskie związki literackie, literaturoznawstwo polsko-ukraińskie), historycznych (wspólna historia Polski i Ukrainy) oraz filozoficznych od czasów najdawniejszych do współczesności.

Rocznik stara się prowadzić dyskurs między badaczami polskimi, ukraińskimi i innych narodowości, szczególnie w tych dziedzinach, o których milczała nauka w Polsce przed 1989 rokiem i 1991 na Ukrainie. Zakres naszych zainteresowań jest obszerny: od badania korzeni chrześcijaństwa w Polsce i na Ukrainie po czasy współczesne, po wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne. Pragniemy z jednej strony akcentować najwspanialsze tradycje Polski i Ukrainy, z drugiej – nie omijamy tematów trudnych i bolesnych. Warunkiem, jaki stawiamy autorom jest wysoki poziom merytoryczny tak artykułów, jak i polemik. Dużą wagę przywiązujemy do niezależnych, obiektywnych i krytycznych recenzji.

W centrum naszych zainteresowań pozostają oryginalne, niepublikowane dotąd teksty odpowiadające profilowi tematycznemu czasopisma.

Ponadto jesteśmy otwarci na publikację recenzji, sprawozdań oraz informacji dotyczących istotnych wydarzeń naukowych. Redakcja przyjmuje teksty napisane w języku polskim, ukraińskim bądź angielskim.

Informacje o czasopiśmie:

“Studia Polsko-Ukraińskie” to rocznik wydawany od 2014 roku w Pracowni Dziejów Polsko-Ukraińskich Stosunków Literackich w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Do tej pory ukazało się sześć numerów czasopisma. W roku 2018 czasopismo wygrało konkurs w ramach projektu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych”.

Został on założony z inicjatywy grona uczonych z takich uniwersytetów jak: Uniwersytet Warszawski, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Uniwersytet w Białymstoku, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki oraz Uniwersytet w Mediolanie.

Rocznik kontynuuje najlepsze tradycje “Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych”, wydawanych w latach 1989 – 2008 przez Katedrę Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze oraz Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki.

Indeksacja w bazach danych: CEJSHCEEOLPBNPOL-indexIndex CopernicusAriantaERIH PLUS

ICV: 88.19

MNiSW: 20

Wydane publikacje: