Programy studiów

Zasady studiowania, obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016
regulamin studiów UW kliknij tu
studia na WLS UW kliknij tu
studia w Katedrze Ukrainistyki WLS UW kliknij tu

Nowy program studiów obowiązujący na studiach licencjackich i studiach magisterskich od roku akademickiego 2015/2016
studia licencjackie kliknij tu
studia magisterskie kliknij tu

Program studiów obowiązujący na studiach licencjackich i magisterskich dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2010/2011
studia licencjackie/magisterskie stacjonarne kliknij tu
studia licencjackie/magisterskie niestacjonarne kliknij tu