Stypendium ministra na rok 2014/2015

Studenci mogą składać wnioski o Stypendium ministra w Sekretariacie KU w nieprzekraczalnym terminie do 8 września. Wnioski będą opiniowane na wrześniowym posiedzeniu Rady Wydziału.