Informator UW o przeciwdziałaniu molestowaniu

Polecamy uwadze wydany przez Uniwersytet Warszawski informator o przeciwdziałaniu na terenie uczelni zachowaniom noszącym znamiona molestowania. Informator jest dostępny tutaj: PDF.