Rekrutacja

SZCZEGÓŁY REKRUTACJI 2023/2024

> Informator PL

> Informator UA

REKRUTACJA –  PODSTAWY

Ukrainistyka z językiem angielskim, stacjonarne, pierwszego stopnia

Ukrainistyka z językiem angielskim, stacjonarne, pierwszego stopnia - IRK (uw.edu.pl)

Ukrainistyka z językiem angielskim, stacjonarne, drugiego stopnia

Ukrainistyka z językiem angielskim, stacjonarne, drugiego stopnia - IRK (uw.edu.pl)

REKRUTACJA – KROK PO KROKU

film PL: Uniwersytet Warszawski internetowa rekrutacja krok po kroku - YouTube

відео UA: Варшавський університет – пропозиція для вступників з України - YouTube
 

 ETAP 1

Zarejestruj się na stronie irk.uw.edu.pl

     1. Załóż osobiste konto rejestracyjne
     2. Wypełnij swoje dane i załącz wymagane dokumenty
     3. Zapisz się na wybrany kierunek/wybrane kierunki studiów
     4. Sprawdź i zatwierdź kryteria kwalifikacji przy zapisie na kierunek
     5. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.
     6. Zamieść certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na 
         poziomie B2. Osoby, które nie mają certyfikatów przystępują do
         rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego. 

ETAP 2

Weź udział w kwalifikacji

  • Szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej znajdują się w zakładce „Zasady rekrutacji” oraz – w okresie rejestracji na studia – w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
  • W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z Biurem ds. Rekrutacji lub właściwą komisją rekrutacyjną.

ETAP 3

Sprawdź wyniki rekrutacji

     Kandydaci otrzymują wyniki rekrutacji na swoje osobiste konta
     rejestracyjne w systemie IRK.

ETAP 4

Złóż wymagane dokumenty

     Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, złóż dokumenty do komisji
     rekrutacyjnej

ETAP 5

Zapoznaj się z informacją w sprawie przyjęcia na studia / odbierz decyzję

  • Kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie wpisu na listę studentów (kandydat otrzymuje na swoim osobistym koncie rejestracyjnym informację o przyjęciu na studia); cudzoziemcy dodatkowo otrzymują decyzję administracyjną Rektora o przyjęciu na studia.

     Kandydaci nieprzyjęci na studia otrzymują decyzję administracyjną
     o odmowie przyjęcia na studia.

DOKUMENTY

przelicznik ocen maturalnych