Redakcja

Redakcja SUV

Redaktor naczelny – dr hab. Irena Mytnik

Sekretarz redakcji – dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, mgr Magdalena Jeż

Rada Naukowa – prof. dr hab. Stefania Andrusiv (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr hab.
Lidia Hnatiuk (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie), prof. dr hab. Pawło Hrycenko
(Narodowa Akademia Nauk w Kijowie), dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk (Uniwersytet
Warszawski), dr hab. Iryna Kononenko (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Witalij
Kononenko (Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankiwsku), prof. dr hab. Halina Maciuk
(Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie), dr Paulina Olechowska (Uniwersytet Warszawski),
prof. dr hab. Switłana Medwid’-Pachomowa (Uniwersytet Użhorodzki), dr Switłana Romaniuk
(Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Wiktor Szulhacz (Narodowa Akademia Nauk w
Kijowie), prof. dr hab. Wanda Szulowska (Polska Akademia Nauk, Warszawa), prof. dr hab.
Roman Wasyłyk (Lwowska Narodowa Akademia Sztuki), prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska
(Uniwersytet Warszawski)

Redakcja językowa – Switłana Romaniuk (język ukraiński), Marian Skab (język ukraiński),
Marta Saniewska (język polski), Alasdair Cullen (język angielski)