Proces recenzyjny

PROCEDURA RECENZOWANIA

Procedura recenzowania przyjęta w „Studia Ucrainica Varsoviensia” jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nadsyłając do pisma tekst Autor zgadza się tym samym na następujący tryb opiniowania:

1. Redakcja dokonuje wstępnej oceny tekstu pod względem formalnym i tematycznym.

2. Jeśli wstępna ocena wypada pozytywnie, redakcja powierza anonimowy tekst do poufnego pisemnego zaopiniowania dwóm recenzentom zewnętrznym, niepozostającym w konflikcie interesów z Autorem. Zobowiązują się oni do niewykorzystywania wiedzy na temat ocenianego tekstu przed jego publikacją.

3. Uwzględniając konkluzje recenzji redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu do publikacji, zastrzegając jednocześnie, że opublikowanie tekstu jest uzależnione od dokonania przez Autora poprawek zasugerowanych przez redakcję na podstawie uwag recenzentów i opinii własnej.

4. Zaakceptowany tekst podlega redakcji merytorycznej i językowej

<formularz recenzji>

Recenzenci

dr Maria Borciuch
dr hab. Lidia Hnatiuk
dr hab. Stepan Ivanyk
dr hab. Natalia Kostusiak
dr Roksolana Kosiv
dr Natalia Krenska
dr Ryszard Kupidura
prof. Halina Maciuk
dr Ołena Małanij
dr Albert Nowacki
dr Dagmara Nowacka
dr Ołena Nowikowa
dr Roman Ostasz
dr Maria Redkwa
dr hab. Jakub Sadowski
dr Tetiana Virchenko
dr Oksana Baraniwska
dr Halyna Czuba