Proces recenzyjny

Procedura recenzowania

Każdy artykuł kwalifikowany jest do druku przez redakcję, a następnie jako anonimowy przesyłany  dwóm niezależnym recenzentom z innych ośrodków naukowych niż afiliacja autora, z których jeden pochodzi także z innego kraju.

Proces recenzowania przebiega wedle ściśle określonej procedury w ramach której oceniana jest aktualność i oryginalność badań, poziom merytoryczny, interpretacja wyników i in.

Recenzje są jednostronnie anonimowe (single blind peer-review). Na wniosek recenzenta (lub recenzentów) jego nazwisko może zostać ujawnione w przypadku, gdyby zaistniała konieczność przedyskutowania z Autorem (Autorami) spornych tez. Prace ocenione negatywnie nie będą publikowane.

<formularz recenzji>

Recenzenci

dr Maria Borciuch
dr hab. Lidia Hnatiuk
dr hab. Stepan Ivanyk
dr hab. Natalia Kostusiak
dr Roksolana Kosiv
dr Natalia Krenska
dr Ryszard Kupidura
prof. Halina Maciuk
dr Ołena Małanij
dr Albert Nowacki
dr Dagmara Nowacka
dr Ołena Nowikowa
dr Roman Ostasz
dr Maria Redkwa
dr hab. Jakub Sadowski
dr Tetiana Virchenko
dr Oksana Baraniwska
dr Halyna Czuba