Kontakt

Katedra Ukrainistyki
ul. Szturmowa 4
02–678 Warszawa
Uniwersytet Warszawski
tel./fax (22) 55 34 252
studiaucrainica.ku@uw.edu.pl