Dla autora

Uprzejmie informujemy, że do trzech kolejnych tomów SUV-u, tj. do tomu VI-VIII (2020-2010) mamy już komplet materiałów. Kolejne materiały nie będą już przyjmowane.

Ми хотіли б люб'язно повідомити Вам, що до трьох наступних томів SUV, тобто VI-VIII (2020-2010), у нас вже є набір матеріалів. Подальші матеріали більше не приймаються.

UA

До друку приймаємо статті, огляди, рецензії українською та польською мовами, які раніше не видавалися (OŚWIADCZENIE). Усі матеріали розглядає редакційна колегія часопису та рецензують фахівці.

Вимоги до оформлення (ВИМОГИ)

Просимо звернути особливу увагу на наші вимоги до друку і проглянути прикріплені зразки. Тексти, оформлені невідповідно до вимог, не прийматимуться до друку.


PL

Szanowni Państwo, zapraszamy do przysyłania artykułów do Studia Ucrainica Varsoviensia, czasopisma wydawanego przez Katedrę Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Do druku przyjmowane są artykuły, które nie były wcześniej opublikowane i które nie zostały oddane do druku w innych wydawnictwach (OŚWIADCZENIE). Tekst powinien być przygotowany wg wymogów redakcyjnych. (WYMOGI). Teksty nie spełniające wymogów redakcyjnych będą automatycznie odrzucane. Wszystkie materiały należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres studiaucrainica.ku@uw.edu.pl.