Stypendia

Wymogi stypendialne

Jeśli chcesz się ubiegać o stypendium socjalne/socjalne w zwiekszonej wysokości musisz dostarczyć:
1. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie stypendium wygenerowany z USOSweb (wcześniej należy wypełnić w USOSweb oświadczenie o dochodach za rok 2018, posługując się dokumentacją za rok podatkowy 2018)