Ważne wydarzenia

Staże naukowe w Katedrze Ukrainistyki

Od stycznia 2016 r. doktoranci i młodzi wykładowcy z Ukrainy odbywają w Katedrze Ukrainistyki miesięczne staże naukowe, dofinansowane przez Prorektora UW, prof. Alojzego Nowaka.

W styczniu na stażu była doktorantka Instytutu Filologii Uniwersytetu Przykarpackiego, Marjana Kaniuk. Opiekunem stażu była dr hab. Iryna Kononenko. Pani Marjana Kaniuk wygłosiła studentom wykłady na następujące tematy: 1. Основні типологічні ознаки фразеологізмів; 2. Предмет фразеології як науки; 3. Напрями сучасного дослідження фразеології.

Wykłady gościnne - listopad 2015

Listopad 2015 roku obfitował w ważne wydarzenia naukowe. Na początku miesiąca gościliśmy naukowców z Uniwersytetu w Zagrzebiu (Дарія Павлешен i Ана Дуґанджич). Obok wykładów owocem wizyty była wymiana doświadczeń z życia naukowego w dwóch europejskich ośrodkach akademickich, które łączy tematyka ukrainoznawcza a różnią warunki kulturowe studiowania. Pod koniec listopada tego roku mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu doktora Wasyla Starki z Katedry Lingwistyki Stosowanej, Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki.

Spotkanie z prof. dr hab. Walentyną Harhun

21 października w KU odbyło się spotkanie pracowników i studentów z prof. dr hab. Walentyną Harhun, kierownikiem Katedry Literatury Ukraińskiej na Uniwersytecie im. M. Gogola w Niżynie, starszym pracownikiem naukowym w Instytucie literatury im. T. Szewczenka Ukraińskiej Akademii Nauk. Prof. Walentyna Harhun jest tegoroczną laureatką Nagrody im. Iwana Wyhowskiego, którą otrzymała w uznaniu za prowadzone badania nad kształtowaniem pamięci o radzieckiej przeszłości oraz powstaniem nowych praktyk tożsamościowych. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 13 października w Sali Senatu UW.

Ukrainistyka na Festiwalu Nauki 2013

We wrześniu 2013 roku miał miejsce Festiwal Nauki z udziałem przedstawicieli Katedry Ukrainistyki. Podczas Festiwalu Nauki od niedzieli do wtorku (22 września - 24 września) odbywała się sprzedaż najnowszych publikacji pracowników Katedry Ukrainistyki z możliwością otrzymania przy zakupionym egzemplarzu dedykacji autorskiej. Kilkoro z naszych pacowników miało swoje odczyty, na które wstęp był wolny.