Ważne wydarzenia

Katedra współorganizatorem Konferencji na jubileusz prof. Łarysy Masenko

Katedra współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji poświęconej jubileuszowi wybitnej socjolingwistki prof. Łarysy Masenko z Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Konferencja pt.: «ФІЛОЛОГІЯ НА ЗАХИСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ» odbyłą się w dniach 16-17 listopada 2022 r.

Druga Szkoła Zimowa "Społeczne wyzwania współczesnej humanistyki"

24-29 października 2022 r. odbyła się Druga Szkoła Zimowa Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Katedrą Języka Ukraińskiego Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (NAUKMA) pt.: Społeczne wyzwania współczesnej humanistyki. Organizatorkami Szkoły były dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, prof. ucz. dr hab. Svitlana Romaniuk z UW oraz prof. Natalia Yasakowa z NAUKMA. Odbyły się wykłady profesorów z Polski i Ukrainy (m.in. prof. Maryny Nawalnej, prof. Anatolija Zahnitki, prof.

KU współorganizatorem Konferencji Młodych Uczonych „Ukraińska kultura ma moc”

Solidarni z Ukrainą! W ramach wsparcia uczelni ukraińskich i przeciwdziałania skutkom wojny w środowisku akademickim 23 maja 2022 Katedra Ukrainistyki wspólnie z Katedrą Języka Ukraińskiego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Wydziałem Filologicznym Donieckiego Uniwersytetu Wasyla Stusa w Winnicy oraz Katedrą Literatury Ukraińskiej i Światowej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krzywym Rogu zorganizowała Konferencję Młodych Uczonych „Ukraińska kultura ma moc”.

 

Katedra na Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Solidarni z Ukrainą! Stanowisko naukowe Katedry Ukrainistyki na Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik - 21 maja 2022. Polacy odwiedzający stoisko Katedry Ukrainistyki UW mogli poznać podstawy języka ukraińskiego, ułożyć swoje pierwsze słowa po ukraińsku, przeprowadzić proste dialogi. Oferta skierowana do osób z Ukrainy zakładała te same aktywności w języku polskim.

Zorganizowaliśmy Seminaria Językoznawcze i Warsztaty z Języka Ukraińskiego

W marcu i kwietniu 2022 roku byliśmy organizatorami Międzyuczelnianych Seminariów Językoznawczych z cyklu „Język ukraiński wczoraj i dziś”, w ramach projektu „Język w społeczeństwie: semantyka, syntaktyka, pragmatyka” i Porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Wrocławskim i Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki, oraz organizatorem Warsztatów Języka Ukraińskiego.

Spotkanie z Piotrem Wojciechowskim

6 kwietnia mieliśmy przyjemność gościć pana Piotra Wojciechowskiego - wybitnego poetę, autora scenariuszy, kreatora kultury. W ramach działalności Koła literacko-naukowego Katedry Ukrainistyki "Błękitny Okręt" mogliśmy zapoznać się z twórczością autora i poznać jego osobę nieco bliżej. Jego przepełniona symboliką i wrażliwością twórczość wywarła na nas ogromne wrażenie. Opowiedział ciekawe anegdoty z życia poety, podzielił się swoimi spostrzeżeniami jako filmowiec i twórca scenariuszy.

Jest z nami prof. Olena Haleta

Miło nam poinformować, że od 1 marca 2022 do 31 maja 2022 pracuje z nami w Katedrze Olena Haleta, profesor teorii literatury i literatury porównawczej z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego Iwana Franki oraz profesor antropologii kulturowej Ukraińskiego Uniwersytetu Katelockiego. Pani profesor prowadzi badania i wykłady z zakresu współczesnej literatury ukraińskiej. Badania i wykłady prowadziła dotychczas na uniwersytetach i w instytucjach akademickich w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech, Austrii, Polsce, Chorwacji i Czechach.

Katedra gospodarzem Drugiej Szkoły Zimowej

W dniach 7–12 marca 2022 r. odbędzie się Druga Szkoła Zimowa Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Katedrą Języka Ukraińskiego Akademii Kijowsko-Mohylańskiej pt.: Społeczne Wyzwania Współczesnej Humanistyki.

Szkoła jest realizowana w ramach projektu PIK UW. Organizatorkami Szkoły są dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, prof. ucz. dr hab. Svitlana Romaniuk z UW oraz prof. Natalia Yasakowa z NAUKMA

Jest z nami prof. Vasyl Kosiv

Miło nam poinformować że od 19.02 przez trzy miesiące w Katedrze Ukrainistyki będzie pracował prof. Vasyl Kosiv. Pobyt prof. Vasyla Kosiva jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5. Profesor Vasyl Kosiv jest doktorem habilitowanym historii sztuki, od ponad 20 lat pracuje na Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych.

Konferencja: Ukraińskie światy dzieciństwa i młodości. Narracje i tożsamość.

W dniu 10.06 odbyła się konferencja naukowa „Ukraińskie światy dzieciństwa i młodości. Narracje i tożsamość” zorganizowana przez Pracownię Badań nad Ukraińską Tożsamością KU. Wzięli w niej udział przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i innych. Badacze podjęli tematy związane z różnorodnymi aspektami dzieciństwa w kulturze, literaturze, sztuce, a nawet języku.

Visegrad Eastern Partnership Literary Award

W dniu 11 kwietnia na Uniwersytecie Karola w Pradze odbyła się uroczysta gala wręczenia nagrody na najlepszą książkę Krajów Partnerstwa Wschodniego, będąca zwieńczeniem finansowanego przez Visegrad Found projektu Visegrad Eastern Partnership Literary Award, którego Katedra Ukrainistyki jest współtwórcą. Miło nam poinformować, że w tym roku wygrał pisarz ukraiński Vołodymyr Rafejenko.

Sukcesy studentów KU

W dniach 14-15 marca 2019 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbył się Międzynarodowy Konkurs z Ortografii Języka Ukraińskiego. Duży sukces odnieśli nasi studenci - Przemysław Pawlak  (2 r. studiów magisterskich) został jednym ze zwycięzców (2 miejsce), Adam Stępień  (2 r. studiów licencjackich) został finalistą.  Krzysztof Pawlik - student 1 r. studiów magisterskich zdobył 1 miejsce w konkursie poetyckim, który odbył sie w dn. 12.03 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy!

Aukcja świąteczna i Wigilia w Katedrze Ukrainistyki

W dn. 19.12.2017 - jak corocznie - w Katedrze Ukrainistyki odbyła się Aukcja Świąteczna, zorganizowana przez Samorząd studentów KU. Uczestniczący w niej studenci oraz pracownicy Katedry licytowali pomiędzy sobą przekazane wsześniej fanty (m. in. książki, drobne upominki). Zebraną kwotę jak zwykle przeznaczono na szczytny cel, w tym roku  - dla dzieci z Parafii Bazyliki Metropolitalnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Lwowie. Po Aukcji tradycyjnie studenci i pracownicy Katedry zasiedli przy wspólnym Wigilijnym stole, łamiąc się opłatkiem i składając sobie życzenia. 

Wykłady gościnne prof. Hałyny Maciuk

W dniach 20-21.11.2017 w Katedrze Ukrainistyki  odbyły się  wykłady gościnne Pani  prof. Hałyny Maciuk z Katedry Językoznawstwa Ogólnego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego  im.  Iwana Franki. 

Prof. H. Maciuk wygłosiła następujące wykłady:  Ідеологія і лінгвістичні ідеї: досвід України в першій половині XX століття;  Лінгвістичний ландшафт України: минуле і сьогодення; Мовна політика і мовна ситуація в сучасній Україні (1991-2017). Які перспективи?

Staże naukowe w Katedrze Ukrainistyki

Od stycznia 2016 r. doktoranci i młodzi wykładowcy z Ukrainy odbywają w Katedrze Ukrainistyki miesięczne staże naukowe, dofinansowane przez Prorektora UW, prof. Alojzego Nowaka.

W styczniu na stażu była doktorantka Instytutu Filologii Uniwersytetu Przykarpackiego, Marjana Kaniuk. Opiekunem stażu była dr hab. Iryna Kononenko. Pani Marjana Kaniuk wygłosiła studentom wykłady na następujące tematy: 1. Основні типологічні ознаки фразеологізмів; 2. Предмет фразеології як науки; 3. Напрями сучасного дослідження фразеології.

Wykłady gościnne 2015 r.

Maj i listopad  2015 roku obfitowały w ważne wydarzenia naukowe. 

W maju w Katedrze odbyły się  wykłady dr Oleny Novikovej z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium (Niemcy), w ramach programu Erasmus+.

W listopadzie  gościliśmy naukowców z Uniwersytetu w Zagrzebiu (Дарія Павлешен i Ана Дуґанджич). Obok wykładów owocem wizyty była wymiana doświadczeń z życia naukowego w dwóch europejskich ośrodkach akademickich, które łączy tematyka ukrainoznawcza a różnią warunki kulturowe studiowania. 

Spotkanie z prof. dr hab. Walentyną Harhun

21 października w KU odbyło się spotkanie pracowników i studentów z prof. dr hab. Walentyną Harhun, kierownikiem Katedry Literatury Ukraińskiej na Uniwersytecie im. M. Gogola w Niżynie, starszym pracownikiem naukowym w Instytucie literatury im. T. Szewczenka Ukraińskiej Akademii Nauk. Prof. Walentyna Harhun jest tegoroczną laureatką Nagrody im. Iwana Wyhowskiego, którą otrzymała w uznaniu za prowadzone badania nad kształtowaniem pamięci o radzieckiej przeszłości oraz powstaniem nowych praktyk tożsamościowych. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 13 października w Sali Senatu UW.

Ukrainistyka na Festiwalu Nauki 2013

We wrześniu 2013 roku miał miejsce Festiwal Nauki z udziałem przedstawicieli Katedry Ukrainistyki. Podczas Festiwalu Nauki od niedzieli do wtorku (22 września - 24 września) odbywała się sprzedaż najnowszych publikacji pracowników Katedry Ukrainistyki z możliwością otrzymania przy zakupionym egzemplarzu dedykacji autorskiej. Kilkoro z naszych pacowników miało swoje odczyty, na które wstęp był wolny.