Ważne wydarzenia

Aukcja świąteczna i Wigilia w Katedrze Ukrainistyki

W dn. 19.12.2017 - jak corocznie - w Katedrze Ukrainistyki odbyła się Aukcja Świąteczna, zorganizowana przez Samorząd studentów KU. Uczestniczący w niej studenci oraz pracownicy Katedry licytowali pomiędzy sobą przekazane wsześniej fanty (m. in. książki, drobne upominki). Zebraną kwotę jak zwykle przeznaczono na szczytny cel, w tym roku  - dla dzieci z Parafii Bazyliki Metropolitalnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Lwowie. Po Aukcji tradycyjnie studenci i pracownicy Katedry zasiedli przy wspólnym Wigilijnym stole, łamiąc się opłatkiem i składając sobie życzenia. 

Wykłady gościnne prof. Hałyny Maciuk

W dniach 20-21.11.2017 w Katedrze Ukrainistyki  odbyły się  wykłady gościnne Pani  prof. Hałyny Maciuk z Katedry Językoznawstwa Ogólnego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego  im.  Iwana Franki. 

Prof. H. Maciuk wygłosiła następujące wykłady:  Ідеологія і лінгвістичні ідеї: досвід України в першій половині XX століття;  Лінгвістичний ландшафт України: минуле і сьогодення; Мовна політика і мовна ситуація в сучасній Україні (1991-2017). Які перспективи?

Staże naukowe w Katedrze Ukrainistyki

Od stycznia 2016 r. doktoranci i młodzi wykładowcy z Ukrainy odbywają w Katedrze Ukrainistyki miesięczne staże naukowe, dofinansowane przez Prorektora UW, prof. Alojzego Nowaka.

W styczniu na stażu była doktorantka Instytutu Filologii Uniwersytetu Przykarpackiego, Marjana Kaniuk. Opiekunem stażu była dr hab. Iryna Kononenko. Pani Marjana Kaniuk wygłosiła studentom wykłady na następujące tematy: 1. Основні типологічні ознаки фразеологізмів; 2. Предмет фразеології як науки; 3. Напрями сучасного дослідження фразеології.

Wykłady gościnne 2015 r.

Maj i listopad  2015 roku obfitowały w ważne wydarzenia naukowe. 

W maju w Katedrze odbyły się  wykłady dr Oleny Novikovej z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium (Niemcy), w ramach programu Erasmus+.

W listopadzie  gościliśmy naukowców z Uniwersytetu w Zagrzebiu (Дарія Павлешен i Ана Дуґанджич). Obok wykładów owocem wizyty była wymiana doświadczeń z życia naukowego w dwóch europejskich ośrodkach akademickich, które łączy tematyka ukrainoznawcza a różnią warunki kulturowe studiowania. 

Spotkanie z prof. dr hab. Walentyną Harhun

21 października w KU odbyło się spotkanie pracowników i studentów z prof. dr hab. Walentyną Harhun, kierownikiem Katedry Literatury Ukraińskiej na Uniwersytecie im. M. Gogola w Niżynie, starszym pracownikiem naukowym w Instytucie literatury im. T. Szewczenka Ukraińskiej Akademii Nauk. Prof. Walentyna Harhun jest tegoroczną laureatką Nagrody im. Iwana Wyhowskiego, którą otrzymała w uznaniu za prowadzone badania nad kształtowaniem pamięci o radzieckiej przeszłości oraz powstaniem nowych praktyk tożsamościowych. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 13 października w Sali Senatu UW.

Ukrainistyka na Festiwalu Nauki 2013

We wrześniu 2013 roku miał miejsce Festiwal Nauki z udziałem przedstawicieli Katedry Ukrainistyki. Podczas Festiwalu Nauki od niedzieli do wtorku (22 września - 24 września) odbywała się sprzedaż najnowszych publikacji pracowników Katedry Ukrainistyki z możliwością otrzymania przy zakupionym egzemplarzu dedykacji autorskiej. Kilkoro z naszych pacowników miało swoje odczyty, na które wstęp był wolny.